Először választottak hazai igazgatótanácsi tagot Európa kulcsfontosságú digitális kutatási infrastruktúrájának élére

Lovas Róbert, a HUN-REN SZTAKI igazgatóhelyettese és az Óbudai Egyetem docense januártól kezdhette meg 2 éves megbízatását a digitális kutatási infrastruktúrák között kiemelkedő jelentőségű, 22 országból több mint 300 szervezetet reprezentáló szövetség, az EGI igazgatótanácsában. Az EGI a világon sok szempontból egyedülálló, nyilvánosan finanszírozott, tudományos célú e-infrastruktúrájának szolgáltatója 20 éves múltra tekinthet vissza, a federált felhő és további szolgáltatásai közel 80 ezer kutatót szolgálnak ki 150+ adatközpontból, így a formálódó Európai Nyílt Tudományos Felhő egyik letéteményesének tekinthető az 1 millió CPU magot és 700 petabájtot meghaladó számítási és tárolási kapacitásával. 

A rangos nemzetközi elismerés hozzájárulhat a hazai kutatóhálózat és az egyetemi szféra versenyképességének növeléséhez a legkorszerűbb nagyléptékű digitális kutatási infrastruktúrákhoz történő hozzáférés hatékonyabb elősegítésével.

Lovas Róbert kinevezésekor elmondta:  “Az elmúlt két évtizedben egy eseményekben igen gazdag időszaknak lehettünk szemtanúi: a digitális kutatási infrastruktúrák folyamatos fejlődésen mentek keresztül mind szűkebb környezetemben, Magyarországon, mind a nemzetközi színtéren. Eddigi munkám során a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy az élvonalbeli kutatási infrastruktúrák és a legváltozatosabb tudományos felhasználói igények közötti szakadékokat áthidalhassuk: legyen az akár a különféle számítási és adatplatformok közötti integrálhatóság kérdésköre, akár pedig az ún. tudományos átjárók létrehozása – sok esetben az EU által támogatott közös projektekben az EGI-vel és tagintézményeivel összefogásban. A tavalyi év során sikeresen integráltuk a Magyar Kutatási Hálózat felhőjét (HUN-REN Cloud) az EGI federált infrastruktúrához. Az EGI Igazgatótanácsának újonnan megválasztott tagjaként lehetőségem nyílik rá, hogy tapasztalatainkkal hozzájárulhassak az EGI még hangsúlyosabb szerepvállalásához az EOSC (Európai Nyílt Tudományos Felhő) kihívásainak leküzdéséhez. Emellett fontos szándékom, hogy az EGI közösség fenntarthassa hosszútávú prosperitását folyamatos növekedésével, illetve más stratégiai kezdeményezésekkel karöltve, mint például a nagyszabású ESFRI (Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégia Fóruma) programok, melyekben hazánk is aktívan részt vesz.”