Tudományos kapcsolatok

Az intézet kiemelkedő belföldi és nemzetközi kapcsolatrendszert tud felmutatni Munkatársaink aktívan közreműködnek témakörük legjelentősebb nemzetközi tudományos szervezeteinek (IEEE, CIRP, IFAC, IMEKO, IAPR) vezetésében, munkabizottságaiban és ezek egyes konferenciáinak, ill. műhelytalálkozóinak előkészítésében.

Az Intézet ad otthont a World Wide Web Consortium (W3C) Magyar Irodájának. Az Iroda részt vesz a munkacsoportok tevékenységében, közvetlenül hozzájárul a web fejlesztéséhez és segíti a vonatkozó szabványok magyar elterjesztését.

Folytatva sikeres szereplésüket az EU kutatási programjaiban – a VII. Keretprogramban 44 támogatást nyert projektben voltak résztvevők, 8 esetben konzorciumvezetői szerepet is elláttak – a Horizon 2020 program keretében eddig 9 elnyert projektről tudnak beszámolni, melyek közül kettőben konzorciumvezetők. 

Az intézet jelentős gyakorlattal és projekttapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi célú repülés és a gépjárműipart érintő kutatások és technológia fejlesztések területén. Az avionikai kutatások tekintetében a Minnesotai Egyetem repüléstechnikai tanszékével, az USA Haditengerészetének Kutatási Hivatalával (ONR), a Bordeaux-i Egyetem rendszerelméleti laboratóriumával, valamint a német (DLR) és európai űrügynökséggel (ESA) ápolt kapcsolatok említendők. Folytatódott a Hitachi Ltd., Manufacturing Technology Research Center-rel a többéves együttműködés, ami ebben az évben is közös publikációhoz, két nemzetközi szabadalom benyújtásához és egy Hitachi-Fraunhofer-SZTAKI közös kutatási projekt indításához vezetett.

Az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) a régióból elsőként lettünk tagja, 1994-ben. Büszkén viseljük az EU Centre of Excellence címét, melyet még az ország EU csatlakozása előtt, 2001-ben nyertünk el, mégpedig az információtechnológia, számítástudomány és irányítás témakörben.

A termelésinformatika és logisztika témakörrel kapcsolatos alkalmazott K+F és ipari bevezetés jó része az Intézetben 2010-óta működő Fraunhofer-SZTAKI Termelésmenedzsment és -informatika Projektközpont keretében folyik, kiemelkedő sikerességgel, egyre több Fraunhofer-intézetet bevonva az együttműködésbe.

tudkapcs