Oktatási tevékenység

Az egyetemi graduális és posztgraduális oktatást az intézet továbbra is a kutatási tevékenység fontos velejárójaként és a jövőépítés elengedhetetlen feltételeként kezeli. Munkatársaink rendszeresen oktatnak a következő hazai felsőoktatási intézményekben: BME, ELTE, Corvinus, Pannon Egyetem, PTE, ME, PPKE, CEU, Széchenyi Egyetem. A felsőoktatásban mintegy 50 kutatónk végez oktatási tevékenységet, belőlük 28-an doktori iskolában (is). Az elméleti kurzusok száma 40 körüli, a gyakorlati kurzusoké pedig közel 30. Átlagosan mintegy 15 PhD hallgató végzi kutatómunkáját az intézetben, vezető kutatók témavezetése mellett. A hazai doktori iskolákban 18 munkatársunk szerepel törzstagként és hárman töltenek be vezető pozíciót.

education