Fejlesztési projektek

2016. nov. 1. – 2020. okt. 31.

A projekt olyan csúcstechnológia területet céloz meg, ahol – szinte páratlan módon – integrálódik a magas szintű alapkutatás szükségessége az égető gyakorlati igények kielégítésével. A kiber-fizikai rendszerek olyan számítási struktúrák, melyek intenzív kapcsolatban állnak a környező fizikai világgal, a fizikai folyamatokkal, egyúttal kiszolgálják és hasznosítják az interneten elérhető adatelérési és adatfeldolgozási szolgáltatásokat.

2023. nov. 1. – 2026. okt. 31.
A SOCCER (Biztonsági műveleti központok kapacitásépítése az európai ellenálló képesség növelése céljából) projektet Németországból, Franciaországból, Romániából és Magyarországról származó kiber- és technológiai szakértőkből álló konzorcium fogja össze.
2023. szep. 20. – 2024. már. 31.

A projektben tovább fejlesztésre és optimalizálásra kerül az ARNL keretein belül fejlesztett útfelület eltérést felismerő algoritmus. Az algoritmus saját tanítású neurálishálózat,  LiDAR és kamera fúzió használatával meghatározza a járművek elött található, a jármű sebessége szempontjából fontos útfelület eltéréseket. A készülő rendszer szükséges sebesség csökkentés esetén figyelmezteti a járművezetőt, illetve önvezető jármű esetén beavatkozó jelet generál a jármű vezérlésnek.

szep. 12. – dec. 15.

Az ARP projekt a magyar kutatók számára nyújt olyan átfogó adatrepozitóriumi rendszert, amely alkalmas a kutatási adatok biztonságos, digitális tárolására, azok használatára és újra felhasználásra, valamint további hasznosítására a Magyarországon folytatott összes kutatási szférában.

2023. jún. 1. – 2024. dec. 31.

A Többnemzeti Képességfejlesztési Program (Multinational Capability Development Campaign, MCDC) Mesterséges Intelligencia Által Támogatott Szenzorfúzió projekt amely a HUN-REN SZTAKI (Magyar Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), és az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság (MH HTP) és a HVK Képességfejlesztési Iroda közös szervezésében valósult meg.

2022. okt. 1. – 2024. júl. 31.

A ma elterjedten használt módszerek kizárólag objektív diagnosztikai eszközök eredményeire támaszkodnak a csecsemők állapotának monitorizálásában. Ugyanakkor szakemberek egyre jobban felismerik a betegek egyéni életminőségének fontosságát, bár ennek mérésére még nem léteznek megfelelő eszközök. Például az elsődleges életjelek (pulzusszám, légzésszám, vérnyomás) mérésén túl, a koraszülöttek cirkadián és napon belüli ultradián ritmusának monitorozása klinikai és otthoni környezetben még nem megoldott feladat. A környezet (ápolás időpontjai, fényviszonyok, zajok) hatással van ezen ritmusokra.

2022. már. 1. – 2026. feb. 28.

A jelenleg is zajló pandémia során világossá vált, milyen nagy szükség van a megbízható adatokon és evidenciákon alapuló, mély, tudományos igényű elemzésekre. A Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntéselőkészítések tudományos bázisát az egészségügy, a járványvédekezés és az ökológiai rendszerek területén. A három terület szorosan összefonódik, és az innovatív surveillance rendszerek, big data módszerek, valamint matematikai modellezés által új szinergiák jönnek létre.

2022. jan. 1. – 2023. jún. 30.

A projekt során egy  olyan műszercsalád kifejlesztése  a célunk, amely  a fototropikus ipari mikroalga tenyésztés automatizálásához szükséges alga-élettani adatok és környezeti paraméterek autonóm mérését, a mérések feldolgozását végzi az algareaktorhoz integráltan, a termelési folyamat ütemezésének megfelelő időzítéssel. A jelen projekt közvetlen célja egy TRL 6 szintű, releváns ipari környezetben demonstrált prototípus kidolgozása.    

feb. 5. – aug. 31.

A kollaboratív robot technológia (COBOT) lehetővé tette, hogy ember és robot egy közös munkatérben dolgozhasson együtt, azonban több szűk keresztmetszet is kialakul ezen technológia alkalmazása során. A biztonsági megállások összegzett ideje is ilyen, amikor a robotkarba épített érzékelő leállítja az előre tervezett mozgást, így késleltetést okoz. A PREHUROCO technológia képes csökkenteni ezen leállások kommulált idejét, így pénzt és időt tud megtakarítani a gyártócégek számára.

2021. jan. 1. – 2023. dec. 31.

A  Medicor kft vezetésével megvalósuló K+F projekt célja a nagyon kis súlyú (500 gr.) újszülöttek életben maradási esélyeinek növelése és minőségi túlélésének megteremtése.