Kiválóan teljesített az EGI-ACE projekt a projektzáró értékelésen

A 2023 első félévének végén zárult EGI-ACE projekt kivívta a bírálók elismerését a projektzáró értékelésen. A HUN-REN SZTAKI részvételével lezajlott projekt egyik legnagyobb eredménye az a felhőintegrációs program, amely lehetővé teszi a magyar tudományos felhő beágyazódását az EOSC-ba, így az új európai e-infrastruktúrán belül egy teljesen interoperábilis számítási és tárolási rendszer jön létre az adatintenzív tudomány számára.

A 30 hónapon át tartó EGI-ACE projekt eredményeit idén júniusban ismertették az éves EGI-konferencián, amelyet Poznanban rendeztek meg. A projekt egyik legfontosabb célkitűzése a felhőintegrációs program volt, amely lehetőséget kínál a nemzeti kutatási felhőknek és a kereskedelmi nyilvános felhőknek, hogy kapacitásukat az EOSC (European Open Science Cloud) számítási platformba egyesítsék, és csatlakozzanak az Open Science-t támogató európai felhőszövetséghez.

A HUN-REN SZTAKI úttörőként az elsők között vett részt a felhőintegrációs programban, így a magyar kutatási felhő összekapcsolódott az EGI európai elérhetőség/megbízhatóság monitorozási, felhasználási elszámolási, hitelesítési-engedélyezési és helpdesk rendszereivel. Az interoperabilitás is megvalósult az EGI-ACE tudományos alkalmazási és adatszövetségi rétegeivel, ami hozzáadott értékű szolgáltatásokat eredményez a hazai és nemzetközi K+F projektekben a magyar kutatók számára. Az integrációnak köszönhetően a hazai kutatók olyan adatkészletekhez és alkalmazásokhoz férnek hozzá, amelyeket az Európai Nyílt Tudományos Felhőben tesznek hozzáférhetővé az európai kutatók. Kutatóink továbbá részesei lehetnek azon Szolgáltatási Szint Szerződéseknek (SLA-k) is, amelyek támogatják a nagy kapacitású tárolórendszereket igénylő adatintenzív alkalmazások futtatását.

Az első, magyar kutatási felhő által támogatott nemzetközi kutatási projekt az “Automated, Transparent Citizen-Centric Public Policy Making based on Trusted Artificial Intelligence” (AI4PublicPolicy), amelynek célja, hogy a nagy adat- és mesterséges intelligencia-technológiákon (például gépi tanulás, mélytanulás, neuro-lingvisztikus programozás és chatbotok) alapuló szakpolitikai fejlesztési/irányítási funkciókat tegyen lehetővé, hasznosítva a polgárok részvételét és visszajelzéseit.

Az EGI konferencián a HUN-REN SZTAKI igazgatóhelyettese és az HUN-REN Cloud (korábban ELKH Cloud) projektigazgatója, Lovas Róbert tartott előadást a magyar kutatási felhő mérföldköveiről az EGI, az EOSC és az ESFRI kezdeményezésekkel kapcsolatosan, ismertetve a hazai infrastruktúra kialakulását, továbbfejlesztését és integrálását a nemzetközi felhő ökoszisztémába.