Kultúra

Az intézet szellemiségéből és az információs technológiák sokirányúságából következően a kereső nyitottság végigvonult a kutatás és a kultúra más ágai felé. A munkatársak kiválasztásában, a szorosan vett tematikában fellelhető tehetség mellett szempont volt a kulturális fogékonyság. A technikai eredmények elsősorban a képzőművészetek irányába mutattak. Az intézet kezdeményezője és támogatója volt az első hazai digitális technikai kiállításnak és az internet honlapok esztétikai alakításának továbbá a digitális művészetek műhelyének, a C3 központnak. Az intézet hardver és szoftver eszközei tanuló és próbapályák voltak azoknak a hosszabb-rövidebb ideig tartó vendégfogadásnak, amely részben alapja lett a digitális művészetek meghonosodásának. Az Éjjeli Őrjárat című hálózati folyóirat is ebben a keretben működött.

Lényeges szerepünk volt és van folytatólagosan a pedagógiának a digitális művészetek segítségével történő megújításában.

Az intézet folyamatosan hozzájárult az információs technológiák társadalmi és filozófiai alapozásához, a számítógépes világ ismeretelméleti és lételméleti kérdéseinek tisztázásához. Ezekkel kapcsolódva is egyre jelentősebbé válnak számunkra is az ember-gép kapcsolatok technikai és humán vonatkozásainak kutatási és kísérleti problémái. Ezek között kiemelkedik a számítógépes nyelvészet és a különböző érzékeléseket feldolgozó alakfelismerés.

fhhdf