Tudomány szolgálatában

Az Intézet munkatársai aktívan közreműködnek témakörük legjelentősebb nemzetközi tudományos szervezeteinek (IEEE, CIRP, IFAC, IMEKO) vezetésében, munkabizottságaiban és ezek egyes konferenciáinak, ill. műhelytalálkozóinak előkészítésében.

A teljesség igénye nélkül az elmúlt években az intézet kutatói számos nemzetközi elismerésben részesültek:

  • International Federation of Automatic Control (IFAC): Fellowship, Council tagság, valamint Outstanding Service Award,
  •  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): Fellowship
  • International Academy for Production Engineering (CIRP): Fellowship és Elnökség,
  • Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (KVAB): külső tagság,
  • Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech): tagság.

A legjelentősebb, az intézet munkatársai által szervezett konferenciák:

  • 61st General Assembly of International Academy for Production Engineering (CIRP), Budapest, 2011. August 21-27,
  • AIM 2012: Conference of the European Academy for Industrial Management: DET – Digital Enterprise Technology: Tools and Learning Factories, Budapest, 2012. September 20–23,
  • 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, Budapest, 2013. December 2-5 (az egész konferenciasorozat a SZTAKI munkatársától indult)

Az egyetemi graduális és posztgraduális oktatást az intézet továbbra is a kutatási tevékenység fontos velejárójaként és a jövőépítés elengedhetetlen feltételeként kezeli. Munkatársaink rendszeresen oktatnak a következő hazai felsőoktatási intézményekben: BME, ELTE, Corvinus, Pannon Egyetem, PTE, ME, PPKE, CEU. A felsőoktatásban mintegy 50 kutatónk végez oktatási tevékenységet, belőlük 28-an doktori iskolában (is). Az elméleti kurzusok száma 40 körüli, a gyakorlati kurzusoké pedig közel 30. Átlagosan mintegy 15 PhD hallgató végzi kutatómunkáját az intézetben, vezető kutatók témavezetése mellett. A hazai doktori iskolákban 18 munkatársunk szerepel törzstagként és hárman töltenek be vezető pozíciót.

ohjo