Cloud építés

 
 

A szolgáltatás olyan komplex tanácsadói tevékenységet foglal magában, amely végigkíséri a felhő infrastruktúra létrehozásának minden lépését a kezdeti koncepció felvázolásától a megépített infrastruktúra beüzemeléséig és használatának valamint üzemeltetésének oktatásáig. A szolgáltatás nem tartalmazza sem a szükséges műszaki berendezések beszerzését, sem azok beüzemelését, tartalmazza viszont az infrastruktúra kialakításához és működtetéséhez szükséges szoftver elemek telepítését, beállítását és tesztelését.

A szolgáltatás a felhő infrastruktúra kialakításának teljes életciklusát támogatja. Kezdetben az ügyfelekkel való személyes megbeszélés során mérjük fel az igényeket, tanácsot tudunk adni a felhő infrastruktúra előnyeivel és hátrányaival kapcsolatban, a szükséges előfeltételekről, illetve az ügyfelekkel való szoros együttműködésben kialakítjuk az adott helyzetre tervezett és a megbeszélt feladatok ellátására legmegfelelőbbnek ítélt felhő infrastruktúra koncepcióját.

A szolgáltatás további részei az - ügyfelektől jövő visszajelzéseknek megfelelően – kialakított koncepció megvalósítása köré épülnek. Első lépésben az ehhez szükséges fizikai (hardver) eszközök beszerzéséhez szükséges tanácsadást végezzük el. Meghatározzuk az igényeknek megfelelő szükséges kapacitásokat (számítási, tárolási, teljesítmény, stb.) és ezeket összevetjük a lehetőségekkel (műszaki, gazdasági) valamint az adott időszakban rendelkezésre álló technológiákkal a legmegfelelőbb hardver konfiguráció kialakítása érdekében.

Második lépésben az infrastruktúra szoftver elemeit választjuk ki, majd ezeket az elkészült hardver környezetben telepítjük, elvégezzük a szükséges szolgáltatások kialakítását és testreszabását az előzetes koncepciónak megfelelően. A szoftver elemek telepítése után a felhő infrastruktúra szolgáltatás lényegében üzemkész, azonban a tanácsadói szolgáltatás ezzel nem ért véget.

Nagy hangsúlyt helyezünk a felhő használat minden aspektusának megismertetésére annak érdekében, hogy a koncepcióban megfogalmazott elvárások maradéktalanul megvalósíthatóak legyenek. Ennek megfelelően különböző szintű tanfolyamokat és azokhoz tartozó oktatási anyagokat állítunk össze a felhő felhasználóinak és üzemeltetőinek.

A felhő működését a továbbiakban is figyelemmel kísérjük, a szükséges változásokról (technológiai frissítések) tájékoztatjuk ügyfeleinket illetve azok végrehajtásához támogatást nyújtunk.

Cloud építési tanácsadás – a koncepció kialakítása

A felhő infrastruktúra lehetőségeinek bemutatása - igényfelmérés – lehetséges felhő kialakítási koncepciók elkészítése.

Eredmény megnevezése
Javaslatot tartalmazó dokumentum
Hossza
2 mérnöknap
Árazása
Mérnöki kamara mérnöki napidíjai
Célcsoportja
Kis és középvállalkozások

Cloud építési tanácsadás – hardver beszerzéshez

Igényfelmérés – az aktuális lehetőségek feltérképezése – hardver infrastruktúra összeállítása műszaki és gazdasági szempontok alapján

Követelmények

A felhő kialakításának koncepciója legyen világosan meghatározva

Eredmény megnevezése
Javaslatot tartalmazó dokumentum
Hossza
2 mérnöknap
Árazása
Mérnöki kamara mérnöki napidíjai
Célcsoportja
Kis és középvállalkozások

Szoftver csomag összeállítása és telepítése

Az előzetesen felállított koncepciónak megfelelő szoftver eszközök kiválasztása, telepítése, beüzemelése és finomhangolása

Követelmények

Az előzetes koncepciónak megfelelő hardver eszközök beszerzése és üzembe helyezése

Eredmény megnevezése
Felhő szolgáltatás elindítása
Eredmény technikai leírása

A kiválasztott szoftver eszközök leírása, az üzembe helyezés dokumentációja

Hossza
A hardver eszközöktől és a megrendelő igényeitől függ
Árazása
Mérnöki kamara mérnöki napidíjai
Célcsoportja
Kis és középvállalkozások

Cloud építési tanácsadás –a felhő szolgáltatás elindítása után

Támogatás a felhő szolgáltatás használatához – adminisztrátori oldal, felhasználói oldal. A felhő gyakorlati használatához szükséges tudnivalók, tanácsok, utasítások összegyűjtése és dokumentálása – a kialakított felhő szolgáltatás egyedi jellegének megfelelő információ biztosítása

Követelmények

Az előzetes koncepciónak megfelelő hardver eszközök beszerzése, üzembe helyezése valamint a kiválasztott szoftverek telepítése megtörtént, a felhő szolgáltatás megbízhatóan működik

Eredmény megnevezése
Felhasználói kézikönyv jellegű dokumentumok adminisztrátorok és felhasználók számára – használati példák
Eredmény technikai leírása

Dokumentum

Árazása
Mérnöki kamara mérnöki napidíjai
Célcsoportja
Kis és középvállalkozások

Bevezetés a felhőbe– felhasználói oktatás

Elméleti és gyakorlati oktatás a felhő szolgáltatás felhasználóinak – gyakorlat elsajátítása a kialakított felhő szolgáltatáson

Eredmény megnevezése
vizsga – oklevél
Hossza
1 nap + 1 órás vizsga
Célcsoportja
Kis és középvállalkozások

Felhő üzemeltetési oktatás - kezdő

Elméleti és gyakorlati oktatás rendszergazdáknak – a kialakított felhő szolgáltatás üzemeltetése – a kialakított felhő szolgáltatás hardver és szoftver elemeinek ismerete. Ezen oktatás azokat célozza meg, akik – a szintfelmérő alapján - nem tekinthetők felhő technológiában jártas, gyakorlott szakembereknek.

Követelmények

szintfelmérő

Eredmény megnevezése
vizsga – oklevél
Hossza
2 napos
Célcsoportja
Kis és középvállalkozások rendszergazdái

Felhő üzemeltetési oktatás - haladó

Elméleti és gyakorlati oktatás rendszergazdáknak – a kialakított felhő szolgáltatás üzemeltetése – a kialakított felhő szolgáltatás hardver és szoftver elemeinek ismerete. Ezen oktatás azokat célozza meg, akik – a szintfelmérő alapján - a felhő technológiában jártas, gyakorlott szakembereknek tekinthetők, illetve elvégezték a kezdő tanfolyamot.

Követelmények

szintfelmérő

Eredmény megnevezése
vizsga - oklevél
Hossza
1 napos
Célcsoportja
Kis és középvállalkozások rendszergazdái

Részleg