Copyright

Azzal, hogy belép a www.sztaki.hu honlap oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.sztaki.mta.hu honlapon ("lap") található tartalom a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének ("SZTAKI") szellemi tulajdona.

Az Intézet fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Az Intézet előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az engedély kéréshez kérjük küldjön elektronikus levelet a webmaster@sztaki.hu cimre, melyben nevét, posta címét, a felhasználni kivánt információt és további felhasználás módozatát irja le. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Intézetünk honlapját mindenki szabadon látogathatja anélkül, hogy felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt adna magáról. Ez alól kivételt képeznek azok az oldalaink, amelyeket csak regisztrált ügyfeleink számára hozzáférhetőek, jelszavuk és személyes azonosítójuk megadásával. A megadott adatokat kizárólag a megjelölt célok érdekében használjuk fel. Látogatóinkról néhány információt (nem személyes adatokat) automatikusan gyűjtünk. (Pl.: látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram.) Ezeket az adatokat kizárólag honlapunk szolgáltatásainak fejlesztéséhez használjuk.

Az Intézet kiemelt gondossággal kezeli ügyfelei bizalmas és személyes adatait. A Magyar tudományos Akadémia mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogosulatlan hozzáférés, a nyilvánosságra hozatal elkerülése, és a jogszerű adatfelhasználás érdekében a megfelelő biztonságtechnikai módszerekkel őrizze és biztosítsa az online módon gyűjtött információkat. Adatvédelmi szabályzatunkról bővebben itt tájékozódhat.

A www.sztaki.hu teljes egészében a szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Intézet előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A SZTAKI követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.sztaki.hu  domainnév, valamint a "SZTAKI" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Magyar Tudományos Akadémia előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A www.sztaki.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal!