Kutatási-fejlesztési irányaink

A SZTAKI erős – és jellemzően célzott – alapkutatási tevékenységre támaszkodva, széleskörű hazai és nemzetközi együttműködések keretében hoz létre új eredményeket, és támogatja azok alkalmazását a gazdaság és a társadalom fenntartható fejlődésének érdekében, ugyanakkor működési területén segít megőrizni és lehetőség szerint magasabb szintre emelni a hazai tudományos-műszaki kultúrát.

Intézetünk és a kiber-fizikai rendszerek

A SZTAKI már mintegy 5 éve az alapkutatási, az alkalmazott kutatási és a fejlesztési tevékenységét is – beleértve a technológia transzfert is – az úgynevezett kiber-fizikai rendszerek (Cyber-Physical Systems) területére koncentrálja, mely összefogja és a nemzetközi kutatás egyik kiemelt áramlatába emeli az intézetben folyó munkát, az elméleti kutatás és a mérnöki munka új kölcsönhatásait keltve életre.

A kiber-fizikai rendszerek olyan számítási struktúrák, melyek intenzív kapcsolatban állnak a környező fizikai világgal, a fizikai folyamatokkal, egyúttal kiszolgálják és hasznosítják az interneten elérhető adatelérési és adatfeldolgozási szolgáltatásokat. A felhasználási területek már most széleskörűek és rohamosan gyarapodnak: autonóm földi és légi járművek, robot által végzett műtétek, intelligens épületek, intelligens energiahálózatok, intelligens gyártási rendszerek, beültetett orvosi eszközök, de a sor folytatható lenne még tovább. A kiber-fizikai megközelítések „okos” városokhoz, gyártási, közlekedési, logisztikai, energetikai rendszerekhez vezethetnek és hozzájárulhatnak egy újabb életminőség megteremtéséhez. Ez utóbbi vonatkozásban már kiber-fizikai társadalomról (Cyber-Physical Society-ről) is beszélhetünk, ami már nemcsak a fizikai és kibernetikai tereket, hanem az emberi, társadalmi, kulturális szférákat is magában foglalja. A kiber-fizikai gyártórendszerek (Cyber-Physical Production Systems, CPPS) a német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF) szerint megalapozhatják a 4. Ipari Forradalmat (Industrie 4.0).

A kiber-fizikai rendszerekkel szemben támasztott elvárások már most hatalmasak, és az újonnan megjelenő technológiákkal gyors ütemben bővülnek: robusztusság, önszerveződés, adaptív helyzetfelismerés, transzparencia, előreláthatóság, hatékonyság, inter-operabilitás, globális nyomon követhetőség, csak a legfontosabbakat említve. A kooperatív irányítás, a multi-ágens rendszerek, a komplex adaptív rendszerek, az emergens (kibontakozó) rendszerek, a szenzorhálózatok, az adatbányászat stb. területén elért kiemelkedő eredmények további jelentős előrelépések elvárását hozzák a képbe, ezzel téve folyamatossá a kutatás iránti igényt.

A SZTAKI által művelt kutatási területek összhangban vannak a világ előtt álló nagy kihívások (big challenges) többségével. Az informatika lehet a kihívásokra adandó válaszok egyik hajtómotorja; az intézet által kiemelten kezelt kutatási, fejlesztési, innovációs (K+F+I) területek, mint a járműiparral kapcsolatos mechatronikai kutatások (elektromos jármű és járműirányítás), vagy mint a hagyományos és megújuló energiaforrások automatizálási és informatikai problémái pedig közvetlenül kapcsolódnak a kihívásokhoz. Az Új Széchenyi Terv az egész gazdaság szempontjából prioritással kezeli a mobilitás, a járműipar, és a logisztika; az informatika és az új energetikai és környezetvédelmi fejlesztések K+F+I témaköröket. Természetes módon, a tématerületek harmonizálnak az EU kiemelt K+F irányaival, elsősorban az Information and Communication Technologies; Materials and New Production Technologies; Factory of the Future, Energy, Transport (including Aeronautics) programokkal.

Az intézet küldetéséből megfogalmazott stratégiai céljai a következők:

 • Célzott alap- és alkalmazott kutatási, valamint technológia transzfer tevékenység végzése a világméretű tendenciák, valamint a hazai követelményeknek, kihívásoknak (S3 stratégia, Irinyi terv, a vállalati igények) megfelelő területeken, természetesen figyelembe véve az intézetben jelen levő kompetenciákat.

Alapkutatásaink fő irányaink a következők:

 • számítástudomány,
 • rendszer- és irányításelmélet,
 • mérnöki és üzleti intelligencia,
 • gépi érzékelés és interakció.

Alapkutatási eredményeinkre támaszkodva, alkalmazott kutatási, fejlesztési és technológia transzfer tevékenységeink a következő területeket célozzák:

 •  járműipar és közlekedés,
 •  termelésinformatika és logisztika,
 • energia és fenntartható fejlődés,
 • biztonság és felügyelet,
 • új számítási struktúrák, hálózati rendszerek és szolgáltatások, a jövő internete.

Az intézetben folyó kutatások tudományos szintjének emelése.

 • Részvétel az egyetemi oktatásban, tehetséges fiatalok intézetbe vonzása és megtartása.
 • Az intézeti általános és kutatási infrastruktúra javítása.
 • Az ipari kapcsolatoknak az eddiginél szervezettebb, professzionálisabb ápolása, az ez irányú tevékenységeknek legmegfelelőbb szervezeti formák kialakítása, beleértve a cégalapítást is.
 • A hazai és nemzetközi együttműködések erősítése, a kooperációs új formáinak megteremtése.
 • Az intézethez tartozás attraktivitásának emelése.
 • Az intézeti eredmények fokozottabb védelme.
 • Tevékenységünk tudatosítása a társadalomban.

kutatas