Részlegek

A SZTAKI eLearning Osztálya az elmúlt évtizedben a hazai informatikai piac több szegmensében is meghatározó szereplővé vált, főként az innovatív termék- és tartalomfejlesztésben valamint különböző szakértői területeken. Az eredmények elérését elsősorban az oktatási, mobil, multimédia és kutatásfejlesztési tapasztalatok sokoldalú alkalmazása tette lehetővé.


Az eLearning rendszer bevezetési projekteken túl illetve azokhoz kapcsolódóan a tananyagfejlesztéseink során gyűjtött tapasztalatainkra alapozva egy aránt hatékonyan tudjuk végezni egyedi és generikus tananyagok fejlesztését

A SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály (SZTAKI DSD) informatikai felfedező- és alkalmazott kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenységei az osztály megalapításával, 1994-ben kezdődtek és a következő szakterületeket ölelik fel: elosztott és pervazív rendszerek, felhő (cloud) számítástechnika, csoportszoftverek, CSCW (Computer Supported Cooperative Work), digitális könyvtárak és archívumok, World Wide Web szolgáltatások és alkalmazások, szemantikus web, mindezek desktop és nomadikus platformokon.

A SZTAKI DSD tevékenységei közé tartoznak továbbá a rugalmas üzleti és szolgáltatási

Tevékenységük célja a géppel érzékelt világ adatainak felismerése, a különböző források adatainak összerendezése, a térben és időben különböző mérések közötti kapcsolatok felfedése, a mérési és felismerési/csoportosítási adatok adatbázisba szervezése és kezelése és megjelenítése. A fő kihívást a térben és időben kiterjedt eseménysorok összevetése, kiértékelése, felismerése és osztályozása jelenti. A kutatások során felhasználják a gépi tanulás, az adatbányászat, az emberi érzékelés, az optimalizálási eljárások, a variációanalízis legújabb eredményeit. Érdeklődési területükhöz tartozik a kép- és videofeldolgozás, biometrikai azonosítás, távérzékelés, szenzorhálózatok, az adatbányászát, térinformatika és a számítógépes grafika összekapcsolása.

A Hálózatbiztonsági és Internet Technológiák Osztály egy sor számítógéphálózati projektben vett részt és hosszú ideje a hazai számítógép hálózati kultúra műhelye. Az osztály tevékenységét még a 70-es években kezdte meg, az első hazai fejlesztésű eszközökből épülő nyilvános szolgáltatást nyújtó hálózati rendszer is itt készült. A 1990-es évektől az Internet technológia hazai bevezetése és az Internet technológia nagysebességű kutatóhálózati kiterjesztése volt a legfontosabb elért eredmény. A hálózati rendszereken túlmutató terület az azonosítási és jogosítási infrastruktúrákat, a szemantikus

A Laboratórium fő tevékenysége az ún. kiber-fizikai gyártó- és logisztikai rendszerek kutatása, ami olyan modellek, módszerek és technikák kidolgozására és alkalmazására irányul, melyek alkalmasak a változó, bizonytalansággal terhelt környezetben működő, összetett műszaki és gazdasági rendszerek valósidejű működtetésére, egyensúlyt teremtve az optimálás, autonómia és kooperáció terén. A kutatás több tudományterület – jellemzően a számítástudomány, az operációkutatás, a gyártástudomány és a mesterséges intelligencia – együttes művelését igényli.

Fő kutatási területek

  • műszaki, logisztikai

Társadalmunk számára már nincs visszalépés: az életünk minden területét átszövik az infokommunikációs technológiák. Szenzorok sokaságával felszerelt mobil eszközök felhasználók százmillióit kötik össze és adatok Petabyte-jait termelik naponta. A fizikai és digitális világ közötti választóvonal áttöréséhez azonban radikálisan új, skálázható algoritmikus technikák és az egyének és a társadalom működésének ismerete szükséges.

Az ízlésünket jó ismerő ajánló rendszerek, a Google gépi fordítás, önvezető autók, a világ legjobb Go játékosait legyőző számítógépek hátterében nem a gép

Bemutatkozás

A kutatólaboratórium 1998 óta meghatározó szerepet tölt be az elosztott, a számítási grid és a felhő technológiák alkalmazásorientált kutatása területén. Az Európai Unió 7. Kutatási Keretprogramján és a Horizon 2020-on belül koordinátora 7 európai projektnek, és az egyik általa irányított konzorcium által kifejlesztett felhő platform megoldást az első helyre rangsorolták a megvizsgált több mint 500 európai kutatási eredmény közül annak innovációs potenciálja szempontjából.

Laborunk vezette többek között a SZTAKI Felhő létrehozását szoros együttműködésben az ILAB, az ITAK és

A Laboratórium a matematikai rendszerelmélet irányítástechnika tárgyú kutatásainak vezető hazai kutatóhelye. Az itt művelt kutatási területek felölelik a matematikai rendszerelmélet és modellezés módszereit, a hagyományos és feltörekvő új technológiák által létrehozott dinamikus rendszerek analízisének és irányításának problémáit. A kutatások kiterjednek a matematikai rendszerelmélet legkorszerűbb megközelítéseire, a rendszerek identifikációjára, szűrési és irányítási feladatok megoldására, jel- és képfeldolgozási eljárásokra, különös tekintettel a módszerek robusztus működésére és a

A Laboratórium optikával, gépi látással, valamint az érzékelt jelek hatékony, gyakran valós idejű kiértékelésével foglalkozik. A laboratórium kutatási területeibe tartoznak a vizuális orvosdiagnosztikai megoldások, a digitális holografikus mikroszkópia, valamint a pilóta nélküli repülőgépek beágyazott látó és képfeldolgozó rendszerei, továbbá az ezekben alkalmazott gépi tanuláson alapuló képanalitikai módszerek.

Legfontosabb kutatási területeink

  • Digitális holografikus mikroszkópok tervezése, alkalmazása;
  • Fluoreszcens-hiolografikus térfogati mikroszkóp
  • Mikrobiológia élőlények