Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratórium

 
1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.
Szoba
L 511
Központi telefonszám
 
 
Küldetésnyilatkozat

- Nagy számításigényű alkalmazások és nagy mennyiségű adat feldolgozását végző alkalmazások támogatása elosztott és párhuzamos számítási rendszerekkel, ezen rendszerek kutatása-fejlesztése és integrálása.

- Nagy kihívást jelentő alkalmazások és a kurrens platformok közötti absztrakciós szint kiegyenlítéséhez szükséges új eszközök és módszerek kidolgozása különös tekintettel a big data, mesterséges intelligencia és kvantumszámítási alkalmazásokra.

Bemutatkozás

A kutatólaboratórium 1998 óta meghatározó szerepet tölt be az elosztott, a számítási grid és a felhő technológiák alkalmazásorientált kutatása területén. Az Európai Unió 7. Kutatási Keretprogramján és a Horizon 2020-on belül koordinátora 7 európai projektnek, és az egyik általa irányított konzorcium által kifejlesztett felhő platform megoldást az első helyre rangsorolták a megvizsgált több mint 500 európai kutatási eredmény közül annak innovációs potenciálja szempontjából.

Laborunk vezette többek között a SZTAKI Felhő létrehozását szoros együttműködésben az ILAB, az ITAK és a DSD részlegekkel, jelenleg az ELKH Felhő fejlesztésén és felhasználóinak támogatásán dolgozunk a HBIT-tel és a Wigner Adatközponttal közösen. Egy másik fontos kutatási területünk a mesterséges intelligencia (pl. gépi tanulás, mély neurális hálók, stb.) és big data alkalmazások párhuzamos és elosztott végrehajtásához szükséges keretrendszerek kidolgozása heterogén, sok-felhős rendszerek számára.

A laborban három kutatói team működik együtt:

 • Felhő Orkesztráció és Mesterséges Intelligencia Kutató Team (CLOUD-AI)
 • Alkalmazott Kiber-Fizikai Rendszerek Kutató Team (CPS)
 • Alkalmazott Kiber-Medikai Rendszerek Kutató Team (CMS)

 

Fejlesztési irányok

- Egyrészt hatékony szoftverfejlesztési eszközöket és magas szintű szolgáltatásokat dolgozunk ki, valamint ezekhez testre szabható PaaS környezetet biztosítunk (pl. Flowbster, WS-PGRADE/gUSE), amelyek bázisát a munkafolyam (workflow) alapú megközelítés képezi.

- Másrészt költséghatékony kutatási és üzleti célú alkalmazások számára heterogén, sok-felhős rendszereken olyan eszközrendszert (Occopus, Data Avenue) dolgozunk ki, amivel complex infrastruktúrák és szolgáltatások könnyen telepíthetők és menedzselhetők különös tekintettel a big data kihívásokra (például Docker, Hadoop és Spark számítási fürtök).

Jelentősebb K+F projektek koordinátorként:

 • CO-VERSATILE: Adaptive and resilient production and supply chain methods and solutions for urgent need of vital medical supplies and equipment (EU H2020)
 • ELKH Cloud 
 • SCI-BUS: Scientific gateway based user support (EU FP7)
 • IDGF-SP: International Desktop Grid Federation - Support Project (EU FP7)
 • EDGI: European Desktop Grid Initiative (EU FP7)
 • DEGISCO: Desktop Grids for International Scientific Collaboration (EU FP7)
 • SHIWA: Sharing interoperable workflows for large-scale scientific simulations on DCIs (EU FP7)
 • EDGeS: Enabling Desktop Grids for e-Science (EU FP7)
 • SZTAKI Felhő és MTA Cloud (koordinátor helyettes)


Jelentősebb K+F projektek konzorciumi partnerként:

 • DIGITbrain: Digital twins bringing agility and innovation to manufacturing SMEs, by empowering a network of DIHs with an integrated digital platform that enables Manufacturing as a Service (H2020)
 • NEANIAS: Novel EOSC services for Emerging Atmosphere, Underwater and Space Challenges (H2020)
 • CloudiFacturing: Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing (H2020)
 • COLA: Cloud Orchestration at the Level of Application (H2020)
 • EOSC-hub: Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (H2020)
 • CloudSME: Cloud Simulation for Manufacturing & Engineering (EU FP7)
 • AgroDat.hu: Mezőgazdasági tudásközpont és döntéstámogató rendszer (VKSZ12)
 • EGI Engage: Engaging the Research Community towards an Open Science Commons (EU FP7)
 • ENTICE: Decentralised repositories for transparent and efficient virtual machine operations (H2020)
 • agINFRA: Promoting data sharing and development of trust in agricultural sciences (EU FP7)
 • EGI-InSPIRE: European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EU FP7)


Ipari megoldások

Az általunk koordinált EU FP7 SCI-BUS projekt különböző tudományterületek és ipari partnerek számára fejlesztett alkalmazás-specifikus portálokat, melyek különböző felhő és grid rendszerekhez biztosítanak hozzáférést a felhasználók számára transzparens módon. Ezt a technológiát fejlesztettük tovább az EU FP7 CloudSME projektben, ahol PaaS felhő környezetet fejlesztettünk gyártástechnológiai szimulációt alkalmazó cégek számára. A hazai AgroDat projekt keretében Big Data és IoT (Internet of Things) jellegű mezőgazdasági célú kutatásokat ötvözünk felhő kutatásokkal különös tekintettel a Big Data (pl. SPARK) alkalmazhatóságának vizsgálatára. Ehhez kapcsolódik legújabb kutatási termékünk, az Occopus, amely lehetővé teszi komplex virtuális infrastruktúrák egyszerű és gyors létrehozását akár heterogén, sok-felhős rendszerekben is.

Kutatási irányok
 • felhő alapú rendszerek
 • felhő rendszerek és más platformok közötti együttműködés és átjárhatóság
 • kvantumszámítási platformok
 • erőforrás ütemezés és allokáció
 • kutatási portálok e-infrastruktúrákhoz
 • munkafolyam (workflow) alapú IT megoldások
 • big data platformok
 • mesterséges intelligencia (gépi tanulás, mély neurális hálók, stb.) platformok
 • alkalmazási területek: Ipar 4.0, kiber-medikai rendszerek, mezőgazdaság, autonóm járművek
Laborismertető

Vezető

Ph.D.
igazgatóhelyettes, laborvezető