A SZTAKI részvételével megalakult a Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter (BDTIK)

2021. július 27-én tartotta alakuló ülését a SZTAKI részvételével a Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter (BDTIK). Egyúttal elindultak azok az innovációs projektek, amelyek az e-közigazgatás és e-közszolgáltatás fejlesztését, a rendvédelmi feladatok ellátását, a mesterséges intelligencia közigazgatási célú alkalmazását célozzák, az állampolgárok igényeinek még magasabb szintű kiszolgálása érdekében. A klaszter keretében a szakterületen élenjáró állami informatikai szolgáltatók, felsőoktatási és tudományos intézmények hangolják össze kutatási-fejlesztési tevékenységüket, hogy innovációikkal tovább támogassák a digitális társadalmat. A klaszter az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium keretein belül működik.

 Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium egyik célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti adatvagyon célirányos és tudatos használatának elősegítéséhez, valamint az ehhez szükséges szakmai környezet kialakításához. A kormányzati, közigazgatási szervek elkötelezettek afelől, hogy a kiberbiztonsági, rendészeti, rendvédelmi és e-közigazgatási kutatásokkal, fejlesztésekkel hangolják össze az erőforrásokat. A Laboratórium másik, kiemelt fókusza a fentebb sorolt kutatásokkal kapcsolatos kompetenciák fejlesztése. A célok megvalósulását olyan kutatásokkal segítik, amelyek a szolgáltatási képességet és hatékonyságot növelik.

A Nemzeti Labor keretein belül megvalósuló Biztonságos Digitális Társadalom Innovációs Klaszter stratégiai célja, hogy hatékonyan és innovatívan segítse elő a mesterséges intelligencia alkalmazását az e-közigazgatásban. Ezzel eredményesen támogathatja a nemzeti adatvagyon hasznosítását és az e-közigazgatási kutatási-fejlesztési tevékenységek összehangolását. Az együttműködések során a szakterületen élenjáró állami informatikai szolgáltatók, felsőoktatási és tudományos intézmények kapnak szerepet, amelyek már középtávon jól hasznosítható eredményeket tűztek ki célul.

A klaszter alapító tagjai az IdomSoft Informatikai Zrt., a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

A klaszter a kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeinek felhasználását elsődlegesen a közfeladatok ellátásához tervezi. A későbbiekben egyes eredményeit a Magyar Állam szélesebb körű érdekeinek megfelelően és annak javára, a nemzetközi térben vagy piaci környezetben is hasznosíthatja.  A klaszter alakuló ülését megelőző felsővezetői rendezvényen a jelenlévők egyöntetűen hangsúlyozták: olyan szakmai összefogás valósul meg, amely összekapcsolhatja a XXI. század új technológiáit és kihívásait. Az állami feladatok innovatív fejlődésének ez alapvető lépése. A klaszter tagsága folyamatosan bővül újabb szervezetekkel, hamarosan a teljes szakmai szervezeti kör bekapcsolódik a fejlesztésekbe. Rövidesen újabb innovatív megoldásokkal találkozhatnak az állampolgárok az ügyintézéseik során. 

A fotón balról jobbra: •    Dr. Sabjanics István r. dandártábornok (BM Tudománystratégiai és Koordinációs Főosztály), Gulyás Tibor helyettes államtitkár (ITM Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárság), Dr. Szabó Hedvig nb. altábornagy, főigazgató (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat), Érdi-Krausz Gábor projektkoordinátor (ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), Hajzer Károly helyettes államtitkár (BM Informatikai Helyettes Államtitkárság), Vetési Iván ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.), Prof. Dr. Levendovszky János rektorhelyettes (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Dr. Karlócai Balázs vezérigazgató (IdomSoft Zrt.), Dr. Risztics Péter Károly PhD (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közigazgatási Informatikai Központ elnöke, BM Tudományos Tanácsadó Testület elnöke, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja)