Kiválóság

A SZTAKI Európa Kiválósági Központja az információ-technológia és az automatizálás területén.

Innováció orientáltság:

Az Intézet bevételeinek harmada költségvetési támogatásból, másik harmada hazai és nemzetközi pályázatokból, további harmada pedig az üzleti szférából származik.       

Emberi erőforrások:

A SZTAKI-ban mintegy 300 munkatárs dolgozik, amelyből 140 fő kutató. A 3 éves kutatói támogatás elnyeréséhez a sikeres kutatói életpálya attribútumait kell felmutatni, így követelmény a megfelelő időben megszerzett tudományos minősítés, a magas színvonalú publikációs tevékenység, részvétel az oktatásban és a tudományos közéletben.

Magas tudományos minősítéssel rendelkező munkatársak száma:

Akadémikus 7 + 1 fő
D.Sc. / Akadémia doktora 18 fő
Kandidátus / Ph.D. 66 fő

Jelenleg a kutatók 50 %-a harmincöt évnél fiatalabb és évente 30-40 fő doktorandusz és egyetemi hallgató is helyet kap.

Nemzetközi és hazai pályázati részvétel 2004-ben:

EU pályázatok

7. keretprogram 24 projekt
6. keretprogram 26 projekt
Egyéb EU 5 projekt
NoE (Network of Excellence) 3 NoE

 Hazai pályázatok

NKTH  6 projekt
OTKA 13 projekt

Tudományos eredmények:

A SZTAKI-ban átlagosan évi 300 publikáció jelenik meg. A publiká­ciók mintegy 90 %-a idegen nyelvű és harmada nemzetközi konfe­ren­cia-kiadvány. Az  Intézet vezető kutatói több  könyv és könyvfejezet,  illetve vezető szakfolyóiratok szerzői .

A SZTAKI fontos szerepet játszik a hazai és nemzetközi tudományos közéletben és több hazai és nemzetközi tudományos közösség alapítója és tagja.