Ipari partnereink

A számítástudomány területén elért eredményeink felhasználói közül elsősorban az Ericsson Magyarország, az OTP Bank, és a Bosch emelendő ki.

Energetikai területen a meglevő blokkok hosszú távú biztonságos üzemeltetésének irányítástechnikai feladataiban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, míg a későbbi kapacitásfenntartási feladatok irányítástechnikai vonatkozásaiban a MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-vel és az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.-vel működtünk együtt.

Fraunhofer-SZTAKI Termelésmenedzsment és -informatika Projektközpont fő nagyvállalati partnerei (Hitachi, Audi Motor Hungaria, GE Hungary, Jaguar LandRover, Opel, Volvo, Festo, BPW, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft, Aventics Hungary, Denso) mellett számos kis- és középméretű vállalattal (KKV) folytat innovációs együttműködést.

Az Intézet és a Fraunhofer Társaság – együttműködve a BME Gépészmérnöki, illetve Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karaival – egy 2015-ben indult Teaming EU projekt keretében folytatott a hosszú távú európai kooperáció intézményes alapjának megerősítése érdekében elsősorban tudományszervezési tevékenységet. A munka arra irányul, hogy a Fraunhofer-SZTAKI Projektközpont alapján az intézetben a kiber-fizikai rendszerek nemzetközileg elismert kiválósági központja jöjjön létre. Együttműködés keretében biztosítják a SIEMENS PLM szoftver Tecnomatix termékvonalának egyik hazai kompetenciaközpontját.

A rendszer- és irányításelméleti eredmények primer felhasználója az energia, jármű és közlekedésipar. Az ipari partnerek (Airbus, Bosch, Knorr-Bremse) bevonásával végzett európai és nemzeti kutatási projektekben az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát szem előtt tartva folytatunk kutatási tevékenységet.

Létrejött egy, a vezető hazai járműipari kutatás-fejlesztésben érdekelt cégekre és egyetemi központokra támaszkodó többpólusú együttműködés, amely az akadémiai kutatásban született elméleti eredmények gyakorlati alkalmazására és hasznosítására fókuszál. E koncepcióba illeszkedve született meg az intézet részvételével a Robert Bosch Tudásközpont (RBT), valamint a győri Széchenyi István Egyetemen a Járműipari Kutató Központ (JKK), amely központok tevékenységéhez kapcsolódóan 2013-ban megindult a projektekre alapozott együttműködés (Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások: JKK, Innováció szolgáltatási K+F tevékenység szenzorfejlesztés és képfeldolgozás: RBT).

A 2015. június 25-én Budapesten szignált dokumentum alapján az MTA a felfedező kutatások eredményeivel járul hozzá a Győrben folyó, kiemelkedő színvonalú járműipari kutatásokhoz, jelenlétével egyidejűleg támogatva a régió műszaki és természettudományos kutatásait. Az együttműködés bázisaként az MTA új kutatóközpontot alapított Győrben. A Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja (J3K) a győri Széchenyi István Egyetemen jön létre, az MTA SZTAKI és a győri egyetem közreműködésével. Az új kutatóközpont működését az MTA, az Audi Hungaria, az egyetem és Győr városa együtt biztosítja. A győri és Győr környéki vállalatokkal folytatott együttműködés további elmélyítése céljából az intézet 2015-ben győri telephelyet hozott létre.

iparipartnerek