Magyar egyetemeken képzik a jövő önjáró gépjárműveinek fejlesztőit (SAJTÓKÖZLEMÉNY)

A járműipar a magyar gazdaság húzóágazata. Magyarország szerepe a gépjármű gyártás mellett egyre jelentősebb az autóipari kutatás-fejlesztés területén is, nagy, nemzetközi konszernek hoztak létre jelentős fejlesztő intézeteket hazánkban. A további fejlődésnek kulcsfontosságú feltétele e komplex, interdiszciplináris szakterület kihívásaira felkészített magasan kvalifikált szakemberek képzése. Ezt az igényt hivatott kielégíteni az az együttműködési megállapodás, melyet a napokba írt alá a BME , az ELTE és az MTA SZTAKI.

Napjaink járműipari fejlesztései az intelligens és autonóm közlekedési technológia létrehozásának irányába haladnak. Ehhez a trendhez illeszkedő, a terület ipari kutatás-fejlesztésében érdekelt vállalatokkal együttműködésben kialakított képzési struktúra megteremtésére hozta létre újszerű, egyetem-kutatóintézet-ipar szövetségben a BME, az ELTE, az MTA SZTAKI a Bosch és a Knorr Bremse közreműködésével a RECAR ( Research Center for Autonomous Road vehicles ) programot.

A program célja az ipari, egyetemi, kutatóintézeti tudástőke és gyakorlati tapasztalat szinergiáinak felhasználásával a tématerület magasan kvalifikált szakembereinek képzése. Ennek során jelentős hozzáadott értéket teremt az autonóm gépjármű-irányítás kutatásában, és hozzájárul a kutatási eredmények hatékony felhasználásához is a műszaki és informatikus képzésekben. Az együttműködés keretében az egyetemeken két új, angol nyelven oktatott mesterszak indítását tervezik melyekbe különböző – elsősorban mérnöki és informatikus - alapszakok hallgatói jelentkezhetnek. A 2017 februárjában induló képzésekben résztvevők a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán Autonomous Vehicle Control Engineer ” néven, illetve az ELTE Informatikai Karán Computer Science for Autonomous Driving ” elnevezéssel szerezhetnek mérnöki illetve informatikus diplomát.

A tervezett RECAR Központban a csúcstechnológiai kutatás-fejlesztés és oktatás céljait szolgáló laboratóriumok jönnek létre. A nemzetközi szinten is egyedülálló, ipari együttműködésben létrehozott képzések jelentősen hozzájárulnak a hazai magas hozzáadott értékű munkahelyek számának növekedéséhez ezen a stratégiailag fontos területen.

Az intelligens közlekedési eszközök fejlesztése nem új keletű kezdeményezés. A járművezetőt támogató rendszerek (driver assistant system – DAS) számos, ma már szinte mindennaposnak számító (navigációt és parkolást segítő rendszerek, biztonságot fokozó) eszközeinek fejlesztése jelzi ennek a folyamatnak különböző állomásait, melyek elvezetnek az önjáró autó létrehozásához. Több autógyártó cég is előállt már autonóm autóval, azonban a tökéletesen és minden körülmények között biztonságosan önállóan közlekedő gépkocsi prototípusa még várat magára. A RECAR program jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország ennek a folyamatnak az egyik központja legyen.