Jövőt szolgáló kutatásokért lépett partnerségre a Magyar Kutatási Hálózat és a Széchenyi-egyetem

A Széchenyi István Egyetem együttműködési megállapodást kötött a független kutatóhálózat irányításáért és működtetéséért felelős HUN-REN Központtal, illetve annak Energiatudományi Kutatóközpontjával, Természettudományi Kutatóközpontjával, valamint Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetével. A partnerek szakmai kutatási tevékenységeik összehangolását, illetve a tudományos eredmények elérése érdekében történő együttműködésük kereteit rögzítették a megállapodásokban. A HUN-REN SZTAKI az autonóm járművek, a mesterséges intelligencia és az Ipar 4.0 területén is együttműködik a Széchenyi István Egyetemmel.

A HUN-REN Központ az Országgyűlés által 2019-ben alapított, független költségvetési intézmény, amelyet a magyar tudományos élet alappillérét jelentő, központi finanszírozású, független kutatóhálózat irányítására és működtetésére hoztak létre. Tizenegy kutatóközpontjának és hét kutatóintézetének, továbbá 116 támogatott kutatócsoportjának munkatársai a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok legváltozatosabb területein végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat. A Széchenyi István Egyetem pedig elkötelezett a jövőt formáló, a fenntarthatóságot elősegítő kutatások és technológiai fejlesztések iránt. Ez jelenti az alapját azoknak az együttműködéseknek, amelyek dokumentumait a felek április 22-én írták alá a győri campuson.

„Egyetemünk oktatási, kutatási és harmadik missziós tevékenységét is széles körű partnerség keretében végzi. Olyan gazdasági ökoszisztémát építünk, amely jelentősen hozzájárul a térség versenyképességéhez. Tudományos teljesítményünket tovább erősíti a HUN-REN Központtal és kutatóintézeteivel kötött együttműködésünk. Ennek keretében közös kutatásokat tervezünk, amelyek – az anyagtudománytól az autonóm közlekedésen át az egészségtechnológiai innovációkig – az élet változatos területein szolgálják a fejlődést” – fogalmazott dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„A HUN-REN részéről örömmel lépünk ilyen új típusú szövetségre, amely az oktatási, kutatási innovációs és fejlesztési ökoszisztémán belül élenjáró intézmények között köttetik. Az egyetemek és a kutatóintézetek eltérő módon, de a hazai kutatás minőségi növelésének zálogai: különböző módon járulnak hozzá az ökoszisztéma legsikeresebb működtetéséhez. Egymással szövetkezve a legnagyobb nemzeti kihívásokra keresnek válaszokat, nagy projektek megvalósítására képesek és kapnak mandátumot” – hangsúlyozta Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke az ünnepélyes aláírás alkalmából.

A keretmegállapodás értelmében a Széchenyi-egyetem és a HUN-REN Központ többek között közös pályázatok, kutatási projektek, hazai és nemzetközi konferenciák, továbbképzések szervezésében működik együtt. A partnerek törekednek a doktori képzés erősítésére, valamint az oktatók és kutatók részére biztosítják a HUN-REN Cloud kutatási e-infrastruktúrát.

Az aláírással életbe lépő együttműködések gazdag tapasztalatokra épülnek: az egyetem Járműipari Kutatóközpontjának 2020 óta van stratégiai együttműködési megállapodása a HUN-REN-nel, illetve a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézettel (HUN-REN SZTAKI) az autonóm járművek, az e-mobilitás, az intelligens közlekedési rendszerek, a precíziós növénytermesztés, az infokommunikáció, a mesterséges intelligencia, valamint az ipar 4.0 oktatási, kutatási és pályázati területein.

A HUN-REN SZTAKI a Széchenyi-egyetem partnereként együttműködik az autóipar és a feldolgozóipar fejlesztésében is az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriumban, valamint a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumban Magyarország szerepének erősítéséért. A HUN-REN SZTAKI termeléstervezési és irányítási rendszereket fejlesztő, ún. Ipar 4.0 Kiválósági és Innovációs Központtal is rendelkezik a győri egyetemen.

Az egyetem és a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet a mágneses térmérő szondák kalibrációja, precíziós helyzetmeghatározás, anyagtudományi kutatások, háromfrekvenciás talajradar (UsRadar) működése és az általa mért adatok kiértékelése, talajradar-próbapálya kialakítása, valamint élettudományi kutatások lehetséges együttműködési területeit határozták meg. A felek információk cseréjével, hazai és nemzetközi tudományos és oktatási pályázatokon, illetve konferenciákon való közös részvétellel; publikációkkal, diplomamunkák, PhD-értekezések elkészítésének támogatásával erősítik a partnerséget.

Az egyetem és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont között létrejött partnerség területei közé tartoznak többek között az anyagtudományi és egészségtechnológiai kutatások, a szenzorfejlesztés és a nukleáris biztonság kérdésköre. A tervek között közös képzések létrehozását, műszaki és informatikai képzési területen projektfeladatok kidolgozását, tudományos diákköri dolgozatok és szakdolgozati témák kiírását, PhD-program indítását, közös tudományos rendezvényeket, publikációkat, pályázatokat is terveznek.

A Széchenyi-egyetem és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont együttműködésében utóbbi Anyag- és Környezetkémiai Intézetével a megújuló nyersanyag- és energiaforrások újszerű felhasználására irányuló kutatások és fejlesztések, a közlekedési rendszer kulcsfontosságú elemei: az akkumulátor- és hidrogéntechnológiák, valamint a hő- és villamosenergia-tárolás innovatív megoldásai lesznek középpontban. Az együttműködésben fontos szerepet vállal az egyetem Zalaegerszegi Innovációs Parkja is a járműiparban használatos új és megújuló energiák fejlesztéseihez, azok vizsgálatához, valamint akkumulátorok teszteléséhez kapcsolódó kutatási tevékenységgel.

Címlapfotó (Adorján András):  Az ünnepség résztvevői a Széchenyi István Egyetem Új Tudástér épületének főbejáratánál.