Stratégiai együttműködés a SZTAKI, a Széchenyi István Egyetem és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága között

Stratégiai együttműködési megállapodás aláírásáról döntött a győri Széchenyi István Egyetem (SZE) rektora, Földesi Péter és kancellárja, Filep Bálint, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) igazgatója, Monostori László, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ELKHT) nevében az ELKH Irányító Testületének elnöke, Maróth Miklós. A stratégiai partnerség számos kölcsönös előnnyel jár a felek számára. A kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma tagjai közötti együttműködés ösztönzése révén támogatja az alapkutatási eredmények minél szélesebb körű társadalmi és gazdasági hasznosulását.

A stratégiai együttműködés egyben modellként szolgál arra, hogy a nemzetközi eredménylistákon a legkiválóbb helyeken jegyzett egyetemek és az ELKH-intézethálózat között olyan dinamikus programtársulások, integrált kutatói együttműködések jöjjenek létre az országban, amelyek képesek bekapcsolódni és aktívan részt venni a nagy nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatokban, EU-s konzorciumokban.

A kezdeményezés jól illeszkedik az ELKH kutatóhelyei, illetve kutatócsoportjai és a tudományegyetemek között jelenleg is zajló együttműködések sorába, amelyek többek között a felsőoktatásra, a közös kutatásokra és közös pályázatokra, illetve a kutatási infrastruktúra megosztásra terjednek ki. Az egyetemekkel kialakított stratégiai együttműködések hozzájárulnak a kutatói életpálya vonzóvá tételéhez, előmozdítják a kutatói utánpótlás biztosítását, javítják az egyetemek, illetve a kutatóhálózat intézményeinek nemzetközi láthatóságát, és ösztönzik az ipari partnerek bevonásával folyó kutatáshasznosítást és innovációs tevékenységet.

A Széchenyi István Egyetem idén felkerült a Times Higher Education (THE) legfrissebb listájára, amely a világ egyetemeit az ENSZ által megfogalmazott 17 fenntartható fejlődési cél – köztük az intézmények gazdasági, illetve társadalmi hatása és felelősségvállalása – alapján rangsorolja. Az együttműködés révén az egyetem várhatóan tovább erősítheti pozícióját ebben és a többi nagy presztízsű egyetemminősítő rangsorban. Ez egyben jelentős segítséget nyújt az egyetem számára abban, hogy fokozza részvételét a hallgatói és kutatói tehetségvonzást nagyban támogató nemzetközi mobilitási programokban. Mindez hozzájárul az előkelő helyek elnyeréséhez az egyetemi rangsorokban, hiszen az értékelésnél az ott folyó oktatáson és a működés jó gyakorlatain túl az egyetem részvételével végzett kutatómunkát és innovációs tevékenységet, valamint a tudományos publikációk számát és kiválósági mutatóit is figyelembe veszik. A THE-rangsorban elért eredmények egyben azt is jelzik, hogy Győr és térsége olyan kiemelkedő riválisokkal szemben is képes megőrizni, sőt javítani a helyzetét az innovációs versenyben, mint Bécs, Pozsony és Wrocław.

A SZTAKI és a SZE az egyetemen működő Járműipari Kutatóközpontban évek óta sikeresen dolgoznak együtt kiemelkedő fontosságú járműipari kutatások, illetve kiberfizikai gyártó- és logisztikai rendszerek terén. A kutatóintézet a felfedező kutatások eredményeivel járul hozzá a Győrben folyó, világviszonylatban is kimagasló színvonalú járműipari kutatásokhoz, és jelenlétével egyidejűleg támogatja a jellemzően régiós műszaki és természettudományos K+F+I tevékenységeket Az együttműködés egyik bázisa az MTA által alapított és a győri Széchenyi István Egyetemen létrehozott Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja (J3K), amelynek működését az elmúlt években az MTA, az Audi Hungaria, az egyetem és Győr városa közösen biztosította. Ezenfelül a SZTAKI-nak kialakított telephelye van a SZE győri épületében, ahol a két intézmény egy Ipar 4.0 mintarendszert működtet elsősorban robotikai irányultsággal. A kutatások hosszú távú stabilitását és eredményességét biztosítja az egyetemen futó Tématerületi Kiválósági Program is, amely a járműtechnológia és az ipar 4.0 mellett a Mosonmagyaróváron folyó precíziós növénytermesztési kutatásokat is beemelte a kulcsfontosságú tématerületek közé. Ugyancsak ezt a cél szolgálják a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) programfejlesztései is, amelyek a járműipar, az informatika és a távközlés területén valósítanak meg K+F projekteket. Ezek a térség KKV-inek innovációs képességét hivatottak növelni.

A kiemelt ösztöndíj-lehetőségek mellett a tehetséges hallgatók számára vonzerőt jelent, hogy az autonóm járművekkel, elektromos járműhajtással kapcsolatos győri kutatásokat és fejlesztéseket immáron a ZalaZONE Autóipari Tesztpályán is ki lehet próbálni. A tehetséggondozás fontos elemeként az Egyetem és a Tesztpálya speciális lehetőséget biztosít mindhárom egyetemi hallgatói versenycsapat (SZEnergy Team, Arrabona Racing Team, SZEngine – Formula Student Team) számára, hogy a világszintű versenyekre professzionális körülmények között készülhessenek. A felkészüléshez hathatós támogatást nyújtanak a Széchenyi István Egyetem és a SZTAKI kutatói is.

Az ELKHT Kiválósági Együttműködési Keretprogramja révén segít összehangolni az egyetemek kiemelt tématerületi kutatási projektjeit az ELKH stratégiai tudományos programjaival. A titkárság jelenleg egy olyan pályázattámogatási konstrukciót készít elő, amely akár önálló, akár konzorciumi keretek között növeli a sikeres indulás lehetőségét az EU innovációs pályázatain. A közös pályázati lehetőségek, a közös kutatások hozzájárulnak az ország kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztémájának kialakításához és megerősítéséhez. Ez amellett, hogy elősegíti a kutatási eredmények szélesebb körű gazdasági és társadalmi hasznosulását, a tudományos kiválóság erősítése révén támogatja Magyarországot abbéli törekvésében, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció terén Európa és a világ élvonalába kerüljön.

Projektpartnerek

SZTAKI
Széchenyi István Egyetem
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága

""