Az ipar digitalizációjáért

Ahhoz, hogy a digitalizáció és az intelligens automatizáció a magyar ipart is gyökeresen átalakítsa, elsősorban a kis- és középvállalatoknál kell szemléletváltást és tudásnövekedést elérni. Ebben kíván fontos szerepet betölteni a nemrég alakult Ipar 4.0 Platform , melyről igazgatónk, Monostori László és laborvezetőnk, Váncza József beszélt a  Computerworld  hasábjain.

"...Az MTA SZTAKI kezdeményezésére kutatást végeztek a gyártáshoz kötődő hazai vállalatok körében az Ipar 4.0-val kapcsolatos ismeretekről, felkészültségről, elvárásokról. A válaszokból kiderül, hogy a cégek a versenyképesség legfőbb akadályának azt tartják, hogy kevés a képzett munkaerő, de a szabványok hiánya is gátló tényező. Általános vélekedés, hogy a mainál lényegesen több kutatás-fejlesztési támogatásra volna szükség. A vállalatok sokat várnak a digitalizációtól, továbbá fontosnak tartják mind a vertikális, mind a horizontális vállalati integrációt. Szinte minden cégnél megjelent a big data kérdése, illetve a nagy adatmennyiségek gyűjtése és elemzése iránti igény. Ezt egyrészt a vészhelyzetekre való felkészülés, másrészt a termelési adatok feldolgozása tekintetében említették. Figyelemre méltó, hogy a felhőalapú számítási technológiák iránt a vállalatok csekély érdeklődést mutatnak. Ennek az oka vélhetően az, hogy a felhőt nem tartják kellően biztonságosak. A kutatásban többségében olyan innovatív cégek vettek részt, amelyek már kapcsolatba kerültek az Ipar 4.0-val, sőt egyharmaduk már saját gyakorlatában is használt ilyen technológiákat, az eredmény tehát nem ad teljesen hű képet a magyar vállalatok Ipar 4.0-készültségéről. Mindazonáltal jó jel, hogy a válaszadók 80 százaléka nagy várakozással tekint az Ipar 4.0 technológiák széleskörű bevezetése elé.

- A Platform egyik legfontosabb feladata, hogy támogassa a kormányzat Ipar 4.0-ra vonatkozó elképzeléseit. Elkészítjük az Ipar 4.0 stratégiát, amelyben fokozott hangsúlyt kap az úgynevezett tudásháromszögek szerepe: kidolgozunk egy rendszert, amely az egyetemek és kutatóintézetek, az ipar és a kormányzat hármasát hivatott támogatni. Elősegítjük kutatási, fejlesztési és innovációs projektek kiírását és indítását, beleértve a kis- és középvállalatok speciális igényeire szabott projekteket is. Kiemelt fontosságú az oktatás és a továbbképzés fejlesztése, továbbá az érdeklődőket fogadó és segítő Ipar 4.0 mintarendszerek létrehozása. A munka sikerének egyik záloga, hogy az NGM továbbra is részt vegyen a munkacsoportokban - hangsúlyozza  Monostori László,  az MTA SZTAKI igazgatója.

Jóllehet kezdetben nem Ipar 4.0-nak hívták, az MTA SZTAKI már hosszú évek óta részt vesz ilyen irányú nemzetközi projektekben, továbbá a Fraunhofer Társasággal együttműködve az Ipar 4.0-ra fókuszáló, alkalmazott kutatással foglalkozó központot hozott létre, melyet továbbfejleszteni szándékoznak. - Régóta foglalkozunk beszállítói láncok koordinációjával és menedzsmentjével. Egy autógyárnak, ahol a teljes gyártási folyamat digitalizációja és optimalizációja folyik, robotos lézerhegesztő programot fejlesztettünk. Nagyon forró téma az ember és a robot szimbiózisa, tehát annak biztonságos megoldása, hogy az ember és a robot közös térben dolgozhasson - mutat rá Váncza József,  az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója.

- Noha a vállalatok sokszor vagy csak a gyártás/logisztika, vagy csak az információs és kommunikációs technológiák oldaláról közelítik meg a kérdést, manapság a számítástudomány és a gyártástudomány konvergenciája egyértelmű, a kettő nem választható szét. A Platform egyik célja, hogy minden szereplő átlássa a magas fokú informatikai támogatásból fakadó előnyöket - hívja fel a figyelmet az MTA SZTAKI igazgatója."

A teljes cikk az alábbi linken olvasható.