Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform alakult (SAJTÓKÖZLEMÉNY)

Az  Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform  hazai kutatóintézetek, oktatási intézmények és magyarországi telephellyel rendelkező vállalkozások részvételével alakult. Az ünnepélyes aláírás előtt  Lepsényi István  Gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért felelős államtitkár elmondta: „ egy új technológiai korszakváltás időszakát éljük, amelyben az internet-gazdaság alapjaiban alakítja át a gyártási rendszereket. E folyamat a fizikai és a digitális világ közötti hidak előrehaladott és ütemes kiépítését, különleges innovációs alkalmazkodást, minden korábbinál gyorsabb válaszokat, bátor innovációs lépéseket kíván a gazdaság minden szereplőjétől, különös tekintettel az Irinyi terv kiemelt ágazataiban érintett meghatározó vállalatoktól, az innovációs rendszer intézményeitől valamint a kormányzati gazdaságpolitikától .”

Nemzetgazdasági Minisztérium  ipar- és innováció-politikai programjának stratégiai partnereként üdvözli és támogatja a Platform létrejöttét. Mivel annak eredményes működésében a magas hozzáadott értékű kutatási és fejlesztési tevékenységek Magyarországra terelésének katalizátorát, a hazai KKV szektor felkészítésének, innovációs adaptációjának megkerülhetetlen eszközét, és végeredményben az Ipar 4.0 program hazai sikerének egyik kulcs tényezőjét látja.

Monostori László  akadémikus, az MTA SZTAKI igazgatója köszöntőjében aláhúzta, hogy a megoldandó elméleti és gyakorlati problémák olyan sokrétűek, hogy elengedhetetlen egyrészről a hazai egyetemi és kutatóintézeti szféra és az iparvállalatok együttműködése, másrészről pedig a nemzetközi kooperáció. Kiemelte az MTA SZTAKI és a németországi  Fraunhofer  társaság jó néhány éve folyó sikeres együttműködését, melybe egy újabb európai kezdeményezés keretében a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  két kara, a Gépészmérnöki, valamint a  Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki  kara is bekapcsolódott.

Monostori László elmondta: „ a Nemzetgazdasági Minisztérium igen jelentős lépést tett az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform létrehozására vonatkozó kezdeményezésével, és rendkívül fontosnak tartotta, hogy pár nap alatt sikerült megszervezni az alakuló ülést. Kiemelte az Alapító Okiratot aláíró iparvállalatok nagy számát, melyek egyébként egyaránt képviselik egyrészről a kis- és nagyvállatokat, másrészről a mind a termelő, mind az információ és kommunikáció technológiai vállalkozásokat."

Lepsényi István  előadásában felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy a kormány a múlt hónapban fogadta el a GINOP Éves Fejlesztési Keretének 2,35 milliárd forintos keretösszegű módosítását. Az ebben szereplő 1.1.3-16-as kódszámú pályázat megjelenése 2016 júniusára várható. Ennek célja, olyan „Ipar 4.0” mintaalkalmazások, a jövő gyárait megelőlegező, sokoldalú és több szintű informatikai hálózatba integrált gyártási modell (Mintagyár, Testbed és Living Lab) kialakítása, amelyek a termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítését szolgálják.