Kibővűlt a Pilóta Nélküli Légijármű Klaszter

2015. január 22-én a BHE Electronics Kft. adott otthont a Pilóta Nélküli Légijármű Klaszter Irányító Testülete ülésének. Az ülés egyik fontos mozzanata volt az alapító tagok csatlakozása, amely révén a klaszter nyolc alapító szervezettel bír, melyek az alábbiak: MTA SZTAKI ; Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar; Óbudai Egyetem, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet; BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék; BME Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék; HM EI Zrt.; BHE Electronics Ltd.; Hungarian Aviation Industry Foundation.

A klaszter ily módon teljes az alapítók személyét tekintve, ami garanciát nyújt a klaszter eredményeinek elérésében, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: az UAV/UAS kutatásokkal foglalkozó hazai műhelyek integrálása; erőforrások egyesítése; az UAV/UAS tervezés-fejlesztés területén felhalmozott tudás rendszerezése és közzététele; a jó gyakorlatok megismertetése; szinergiák létesítése a tagok között; új kezdeményezések az UAV/UAS rendszerek kutatása, fejlesztése területén; hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és megerősítése; együttműködés a hazai állami és nem állami szereplőkkel a hazai UAV/UAS ipar fejlesztése érdekében.

Az Irányító Testület áttekintette az elmúlt időszak eredményeit, értékelte azokat, és a következő félévre feladatokat határozott meg a klaszter alapító-tagok számára. Az ülés végeztével a BHE Electronics Ltd-nél tett üzemlátogatás során a résztvevőknek lehetőségünk volt többek között az UAV-fejlesztő labor munkájába is betekintést nyerni.