Tudományos projektek

2012. feb. 1. – 2015. jan. 31.

Az Örmény Tudományos Akadémia Informatikai és Automatizálási Kutató Intézete (IIAP) által koordinált projekt célja elsősorban az intézmény (és rajta keresztül Örményország) kutatási tevékenységeinek bekapcsolása az EU-s kutatási programokba. Az IIAP részvételét az ERA-WIDE felhívásban az örmény kormány kezdeményezte, mivel fontos szerepet szán az intézetnek az ország innovatív tudás-alapú gazdaságba való átmenete során. Az IIAP elsősorban az FP5, FP6 és FP7 projektekben való aktív részvételének köszönhetően került ebbe a kiemelt szerepbe.

2011. dec. 1. – 2013. nov. 30.

A videófelvevő eszközök számának gyors növekedésének köszönhetően a digitális multimédia számtalan helyen keletkezhet, és a legkülönbözőbb helyeken kerülhet be egy teljesen szétosztott multimédiás környezetbe. Nagy mennyiségű multimédiás adat keletkezik és hasznosul a legkülönbözőbb minőségben, célokkal és követelményekkel. A projekt célja formális és kombinatorikus optimalizálási módszerek alkalmazása multimédia kiszolgálásra szolgaló újszerű szétosztó réteg kifejlesztésében, figyelembe véve a fenti videó felhasználási mintát. Az elosztó réteg multimédia elemeket elemez, feldolgoz,

2010. szep. 1. – 2013. már. 31.

A PC-szemüveg a számítógépet egy napellenző-szerűen kialakított tokban tartalmazza, amely nem gátolja a kilátást. Felső lapján négy nyomógombos egyszerűsített kezelőfelület van a memóriában tárolt könyvek, filmek, fájlok lapozására, gyorskeresésére, váltására. A szemmagasságtól lejjebb elhelyezett képmegjelenítő egységek a látótér alsó részében egy távoli, nagyméretű virtuális képet jelenítenek meg. A kép lefelé pillantva, kényelmes olvasási szögben látszik, ezért a horizontális kilátás akadálytalan.

2007. dec. 1. – 2010. feb. 28.

Az Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET (IQTool) projekt célja egy nyílt forráskódú szoftver kifejlesztése, amit egy LMS-be lehet integrálni. Az eszköz így alkalmas az eLearning képzési programok és tananyagok oktatási színvonalának mérésére, mivel támogatja egy, a minőséget mérő eszköz alkalmazását szakképző intézmények számára. A projekt megvalósítás magába foglalja a szoftver tesztelését, és a tananyag kísérleti oktatását is.

jan. 1. – dec. 31.

A program fõ célja, hogy létrehozza a virtuális oktató- és szakértõi forrásközpontok hálózatát - Új média tudásfalvakat (New Media Knowledge Village) -, a "TV bárhol-bármikor" modellen alapuló integrált digitális TV és web fejlesztésekre.

2005. okt. 1. – 2007. máj. 31.

A CALIBRATE projekt nyolc oktatási minisztérium, - ebből hat az újonnan csatlakozott országokból - vezető kutató intézetek, értékelő szakértők, technológiai szolgáltatók és kisvállalkozások bevonásával valósítja meg azt a célt, hogy támogassa a tanulási egységek és források csoportos felhasználását és cseréjét az iskolákban.

2004. okt. 1. – 2006. szep. 30.

A program célja, olyan referencia tanulmányok készítése, amelyekben elemezzük azoknak a kutatásoknak és kísérleteknek az eredményeit, amelyekben olyan eLearning megoldásokat fejlesztettek ki, ahol a web, a digitális TV és a mobil technológiákat integrálják. A "ubiquitous learning" a mindenütt jelenlevõ tanulás az egész életen át tartó tanulás személyre szabott formája, a következõ generációs elektronikus tanulás. Ez a megoldás mind az informális mind a nem formális tanulás keretében lehetõvé teszi a tananyaghoz a könnyebb hozzáférést., a mobilitást az európai polgárok számára.

2004. aug. 1. – 2007. júl. 31.

A program célja, olyan kutatóintézetek közötti együttmûködés támogatása, amelyek a tudás technológia fejlesztésével és az eLearning alkalmazásokkal foglakoznak, ezáltal elõsegítve a fejlesztési eredmények terjesztését és széleskörû felhasználását. Az együttmûködés során a partner intézetek kutatói cseréket, közös mûhelymunkát és munkamegbeszéléseket szerveznek a kutatási eredmények hasznosítása érdekében.

2003. feb. 1. – 2004. már. 31.

A projekt célja a hazai tartalomipar egy ígéretes szegmensének, a multimédia alapú számítógépes oktatási anyagok elõállításának - külföldi tananyagok lokalizációjának és a magyar nyelvû oktatási anyagok idegen nyelvi környezetre való adaptálásának, globalizációjának -, íly módon a "glokalizáció" támogatása. E cél megvalósítása érdekében, a projekt keretében kidolgoztuk és kísérleti programban teszteltük a SCORM kompatíbilis glokalizációs rendszert.