Tájékozódás dinamikus környezetben részleges látványokból

 
2016. okt. 1. – 2019. szep. 30.
Költségvetés
35.516mFt
Támogatás mértéke %
100
 

A jelenlegi SLAM algoritmusokat alapvetően nem változó környezetre tervezték. Ezért a változó dolgok kiemelése, illetve magasabb szintű (pl. objektumok, események) beemelése a SLAM optimalizációs eljárásába új megoldásokat fog tartalmazni; lényegében a korábbi, képi sztochasztikus optimalizációs eljárásaink logikáját kívánjuk tovább vinni.
Ugyanakkor egy lényeges továbblépés, hogy a különböző mobil eszközök (pl. gépkocsik fedélzeti rendszeréhez telepített kamerák) képeivel folyamatosan lehet felépíteni a környezeti modelleket, és ezen modellek különbségei adják a változások, dinamikus megjelenések felismerésének a dinamikáját.
A helyzet és az objektumok felismerése folyamatos tanulással kell történjen; ez az annotálandó adatbázisok alapján mély tanulásos struktúrákban történik majd. Ehhez ki kell fejleszteni a célra optimális új tulajdonságokat, melyek a mély-tanulásos eljárásban is jól szerepelhetnek.

Jelen kutatás jelentőségét az eddig főleg statikusnak tekintett zárt-hurkú SLAM algoritmusok kiterjesztése dinamikusan változó esetekre, ahol a környezetet sztochasztikus modelleken keresztül tudjuk a SLAM matematikai algoritmusához illeszteni. Lézer szkennelt környezet: felismert kerékpáros középen (kékben)
 

Részleg