Tudományos projektek

1998. jan. 1. – 2000. dec. 31.

Az AQUA egy általános felhasználói felület paradigma egy prototípusa, ami képes az iteratív lekérdezés-finomítás módszerét alkalmazni és számos általános és speciális lekérdezési technika beágyazására. A felület célja nemcsak a különböző kereső és böngésző technikák számára egy összevont nézet biztosítása, hanem a felhasználónak egy digitális könyvtár tartalmának felfedezéséhez segítség nyújtása is.

1998. jan. 1. – 2000. dec. 31.

Az internetezés lehetőségeinek bővülésével, kereskedelmi használatával a weben található dokumentumok megbízhatósága csökkenni kezdett, így használhatósága tudományos és műszaki szakemberek számára romlott. A jelenlegi kezdeményezések a minőség garanciája érdekében a hagyományos módszereket próbálják hálózati alkalmazásokra másolni (peer review) és mindamellett, hogy időigényesek és drágák, gyakorlatilag csak kis mennyiségű dokumentum ellenőrzésére alkalmasak.

1996. már. 1. – 1999. máj. 31.

A DELOS munkacsoport munkáját az EC 4. keretprogramján belül az ESPRIT program (ESPRIT Long Term Research Programme, LTR No. 21057) támogatta, célunk a digitális könyvtári tehcnológiák fejlesztését célzó kutatások elősegítése és támogatása volt.

1995-ben Európában mi telepítettük az NCSTRL (Networked Computer Science Technical Reports Library), a globálisan elosztott digitális könyvtár első csomópontját.

A DSD rendezte a csoportos információszűrés témakörében tartott DELOS műhelykonferenciát 1997-ben.

1995. jan. 1. – 1998. dec. 31.

Web4Groups az EU által támogatott „Telematics” Alkalmazásfejlesztési Programjának egyike, célunk egy fejlett, web alapú csoportszoftver kifejlesztése volt. A projekt keretein belül fejlesztett szoftver már nem elérhető, de több új rendszer a szoftver koncepcióján és kódján alapul.

1994. jan. 1. – 1996. dec. 31.

Introduction

VASIE (ESSI Project No 10211) aimed to provide value-added information for the European software best practice repository and to permanent disseminate the validated ESSI Process Improvement Experiments (PIE) results through the WWW. All ESSI improvement projects were reviewed, categorised and added continuously to the repository for dissemination.

1992. jan. 1. – 2005. dec. 31.

Célunk távközlési adatok prediktív elemzése és elosztott Big Data adatfolyam feldolgozása, illetve Internet of Things adatközpont fejlesztése.

Ma általános tendencia a gyártás teljes világának digitalizálása, amely a műszaki és gazdasági folyamatok lehető legteljesebb leképezését jelenti, a termékfejlesztéstől a gyártás globális folyamatainak modellezéséig.

A Bosch részére végzett kutatás során a gyártóberendezés fizikai paraméter idősorainak és a gyártási folyamat lépéseinek adatai alapján selejt előrejelző eljárásokat fejlesztünk.