INARMERA-ICT

 
Integrating Armenia into ERA: Information and Communication Technolologies
2012. feb. 1. – 2015. jan. 31.
Külső azonosító
FP7-INCO20116  COORDINATION AND SUPPORT
 

Az Örmény Tudományos Akadémia Informatikai és Automatizálási Kutató Intézete (IIAP) által koordinált projekt célja elsősorban az intézmény (és rajta keresztül Örményország) kutatási tevékenységeinek bekapcsolása az EU-s kutatási programokba. Az IIAP részvételét az ERA-WIDE felhívásban az örmény kormány kezdeményezte, mivel fontos szerepet szán az intézetnek az ország innovatív tudás-alapú gazdaságba való átmenete során. Az IIAP elsősorban az FP5, FP6 és FP7 projektekben való aktív részvételének köszönhetően került ebbe a kiemelt szerepbe.
A projekt fő céljainak elérésére az IIAP mellett három EU tagot (EUROTEX Belgium, UPS-IRIT Franciaország és MTA SZTAKI Magyarország) tartalmazó konzorcium jött létre. A projekt során először felmérés készül az IIAP kutatási képességeiről, az FP7-ről és az FP8-ról fognak képzést tartani az IIAP tudósai számára és az informatika, kibernetika stb. legújabb módszereiről tartott kutatási képzéssel támogatják őket. Hálózatépítés és az eredmények megismertetése céljából műhelytalálkozókat és nyári iskolákat szerveznek Örményországban, másrészt örmény tudósok fognak részt venni európai eseményeken. Az INARMERA-ICT végrehajtása során négy pilot projektet terveznek az IIAP tudósainak, európai valamint grúz kollégák részvételével, amely kiemeli a projekt regionális vonásait is. A pilot projektek a résztvevőknek segíteni fognak az együttműködés szűk keresztmetszeteinek azonosításában és a megoldások megtalálásában, ezen kívül lefektetik nagyobb FP pályázatok alapjait is.
Stratégiai Szakértő Csoportot fognak összeállítani abból a célból, hogy olyan kutatási koncepciót dolgozzanak ki az IIAP számára, amely megerősíti regionális informatikai centrumként való elismerését, és hogy a keretprogramokban az európai intézmények iránt elkötelezett partnerré váljon. A projekt eredményeinek elemzése alapján ajánlásokat fognak fognak kidolgozni arra, hogyan lehetne megerősíteni az EU és Örményország kutatási és innovációs együttműködését, amely Örményországnak az európai kutatási területbe történő sikeres integrációjához vezethet.

Résztvevők

Institute for Informatics and Automation Problems of the Na%onal Academy of Sciences of the Republic of Armenia (Project coordinator, AM)
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (FR)
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet(HU)
European Centre for Knowledge and Technology Transfer (BE)

Vezető

E-mail
demetrovics.janos@sztaki.hun-ren.hu
Telefon
+36 1 279 6193
+36 1 279 6197

Részlegek