Négy év kutatás-feljesztés után sikeresen zárult az iKOMP projekt

2014 tavaszán kezdődött és 2017 végén fejeződött be sikerrel a nyugat-magyarországi régiót kutatási és ipari szempontból fejlesztő iKOMP projekt: „Stratégiai ipari ágazatok jövőbemutató gyártási technológiáihoz és termékeihez kapcsolódó térségi kutatási kompetenciák megerősítése széleskörű együttműködésben megvalósított kutatás-fejlesztési programmal” (VKSZ_12-1-2013-0038) .

A kutatási program tíz, egymásra épülő részprojektből állt, amelyek megalapozó háttérkutatások, technológiai K+F kompetenciákra épülő kutatások, valamint nagy hozzáadott értékű K+F kimenetek csoportokba sorolhatók (ld. az ábrát).

sdgsg

A konzorcium tagjai 232 kutatás-fejlesztési fő-, illetve rész-feladaton dolgoztak, több mint 25 szervezet és kb. 200 kutató és fejlesztő bevonásával. Sikeresen működött az az országos és részben nemzetközi együttműködési hálózat, amely a projekt szakmai bázisát adta. Ennek következményeként nemcsak tudományos szintű eredmények és publikációk születtek, hanem a fejlesztések konkrét, iparban használható eredményei is megvalósultak.

A projektet a résztvevők féléves feladat-bontásban valósították meg. Negyedéves rendszerességgel tartottak konzorciumi ülést változó helyszínen, valamelyik konzorciumi tagnál, minden félévet egy-egy tudományos workshop zárt le a SZTAKI-ban, illetve évente a termék szintű, gyakorlatban alkalmazott kimeneteket az OPEL Tudományos Konferencián mutatták be.

Sikernek tekintjük a közel 100 tudományos publikáción túl, a prototípus rendszereket, a már említett ipari megoldásokat, az új technológiákat és egy európai szabadalmi bejelentést is. A felsorolt eredmények az alábbi szakmai területeken valósultak meg: speciális fejújítási eljárás, belső oldali hegesztési technológia, új forgácsolási beállási módszer, vizuális felismerő rendszer, intelligens készülék hegesztéshez, állapotfigyelő rendszer, egyedi szikraforgácsolási technológia megoldás, hajtáslánc konstrukciós eredmények, vékony lemezek alakítása és ólommentes fúrás.

A SZTAKI kutatásokat és fejlesztéseket végzett a Mesterséges és mérnöki intelligencia kutatások témakörön belül az Intelligens gyártási folyamatok, Intelligens termelési-logisztikai és Kiber-fizikai rendszerek területeken. Fő eredményeink az üzemtani kutatásokon belül a Szélsőséges terhelések sokváltozós folyamatmodelljeivel, a Megmunkálási és alakítási technológiáknál Kerámiák szikraforgácsolással és Inkrementális lemezalakítással, az Elektronikai technológiákkal ESD védelemmel és modellezéssel, az Intelligens folyamat-technológiák szakterületen belül Termelés szimulációval, Gyártócsarnoki vizuális felismerő rendszerrel, Üzemi-üzleti intelligenciával, Üzemcsarnok layout optimalizálással és végül Ipar4.0 megfelelőségi felméréssel és tervezéssel kapcsolatosak.