Hangos Katalin

Prof
tudományos tanácsadó, kutató
Cím
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szobaszám
K 423
E-mail
hangos.katalin@sztaki.hun-ren.hu
Telefon
+36 1 279 6101
Fax
+36 1 466 7503

Bemutatkozás

Hangos Katalin erősen interdiszciplináris tudományos háttérrel rendelkezik, amely magában foglalja a folyamatmérnöki és számítástudományi, illetve technikai alapképzettséget, és tudományos fokozatait vegyészmérnöki, folyamatmérnöki és folyamatirányítási területeken. Kettős habilitációval rendelkezik vegyészmérnöki tudományok, illetve műszaki informatikai tudományok területén. Hangos Katalin egyike a folyamatrendszerek és folyamatirányítás kevés női professzorainak, aki erős rendszer- és irányításelméleti alapkutatási eredményeket is magáénak mondhat.

Fő kutatási területei a folyamatrendszerek irányítási és diagnosztikai célú dinamikus modellezése, sima nemlineáris rendszerek dinamikus analízise és irányítási módszerei, valamint modell alapú diagnosztika diszkrét és intelligens módszerek felhasználásával. Három, nemzetközi kiadónál megjelent tudományos könyv társszerzője, több mint 100 tudományos közleménye jelent meg nemzetközi folyóiratokban a folyamatrendszerek modellezése és irányítása területén nemlineáris, sztochasztikus, Petri háló alapú, kvalitatív és gráfelméleti módszerek felhasználásával.

A Pannon Egyetem egyetemi tanára, aki elsősorban a tudományos utánpótlás nevelés és PhD képzés területén tevékenykedik. Több mint 15 PhD fokozatot szerzett tanítvánnyal büszkélkedhet.

Saját tudományos honlap

Beosztások

 • tudományos tanácsadó, SZTAKI, Rendszer- és Irányításelméleti Kutató Laboratórium
 • egyetemi tanár, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék, Pannon Egyetem

Végzettség

 • okleveles vegyész, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1976
 • okleveles programozó matematikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1980
 • kémiai tudomány kandidátusa, Tudományos Minosítő Bizottság, 1984
 • kémiai tudomány doktora, Magyar Tudományos Akadémia, 1994

Kutatási területek

 • folyamatrendszerek dinamikus modellezése és modelljeinek analízise
 • nemlineáris dinamikus analízis és szabályozótervezés
 • modell alapú diagnosztika diszkrét és intelligens módszerek felhasználásával

Tagságok, megbízatások

 • MTA Informatikai Tudományos Bizottság, tag
 • BME Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, külso tag
 • Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Doktori és Habilitációs Tanács, tag
 • IFAC Technical Committee on Chemical Process Control, tag
 • International Journal of Process Systems Engineering, szerkeszto

Oktatási tevékenység

 • Pannon Egyetem
  • Számítógéppel Irányított Rendszerek (MSc kurzus, 2 óra/hét, eloadás)
  • Modell Alapú Diagnosztika Diszkrét Módszerekkel (BSc kurzus, 2 óra/hét, eloadás)
  • Dinamikus Rendsyzerek Paramétereinek Becslése (MSc kurzus, 2 óra/hét, eloadás)
  • Intelligens Irányító Rendszerek (MSc kurzus, 2 óra/hét, eloadás)

Válogatott projektek

 • Nemlineáris rendszerek analízise és diagnosztikája mérnöki elvekre épülo modellekkel (OTKA K83440) (2011-2015)
  • A pályázatban modell alapú módszereket alkalmazunk a nemlineáris rendszerek dinamikus analízise és diagnosztikája területén felmerülő kutatási problémák megoldására a termodinamika, a mérnöki tudományok, valamint a rendszer- és irányításelmélet integrálásával. A módszerek a dinamikus állapottér modellek mérnöki elvek meghatározta struktúráját derítik fel és hasznosítják.

A tervezett kutatómunkát a következő témakörök köré csoportosítottuk.
1. Pozitív nemlineáris rendszerek fizikailag értelmes realizációi: reakciókinetikai rendszerek optimális realizációi, beágyazások, stabilitás és struktúrális stabilitás
2. Optimalizáción alapuló nemlineáris paraméterbecslés: kvantum rendszerek és csatornák becslése, hibrid rendszerek paraméterbecslése
3. Diszkrét eseményű rendszerek struktúra becslése folyamatbányászattal: hibaazonosítás és reakcióút detektálás
4. Nemlineáris rendszerek kvalitatív modell alapú diagnosztikája: színes Petri háló alapú diagnózerek
A várható eredmények közé tartozik évente 2-3 referált külföldi folyóiratban megjelent cikk, évi 2-3 referált nemzetközi konferenciakiadványban megjelent cikk és konferenciaeloadás és összesen 3-4 PhD értekezés.

Publikációs adatbázisok

Kiemelt publikációk

További publikációk