COURAGE tudásgráf

 
 

A COURAGE tudástár egy kapcsolt adatok (linked data) alapú gráf adatbázis, amely a projektben résztvevő kutatók által összegyűjtött adatokat tárolja. A tudástár a szocializmus alatti kulturális ellenállás gyűjteményeit térképezte fel: a szöveges adatok több nyelven is olvashatók, illetve a gyűjteményeken kívül a személyek, csoportok, szervezetek, események és a közöttük lévő kapcsolati rendszer is ábrázolva van.

A SZTAKI DSD által összeállított platform generalizálható illetve könnyen adaptálható más szakterületekre, és így egyszerűen kezelhető tudásgráf építő és szolgáltató rendszereket tudunk létrehozni. Szívesen közreműködünk adatábrázolási sémák, ontológiák készítésében, beüzemelésében is.

Börtönből kicsempészett versek, gyufás skatulya méretű illegális könyvek, egyetemi szamizdatok, lakásszínházak és titkosrendőrségi akták – a kiállítás az államszocializmus időszaka alatti kulturális ellenállás emlékeit veszi sorra a tudástár anyagából válogatva.

A tananyag szekció három részből áll: a középiskolai tananyag a cenzúra, a szamizdat, és más kiemelt jelenségeket, témákat mutat be példákkal illusztrálva.

A séta app-pal öt városban - köztük Budapesten is - lehet vezetett sétát tenni a kulturális ellenállás szemszögéből nézve a látnivalókat. Az egyetemi tananyag önálló feldolgozásra szolgál, hivatkozásokat, olvasnivalót és feladatokat gyűjt össze egy-egy témában.

Egyetemi tananyagot oktatók maguk is készíthetnek a rendszerben, akár a korábbi tananyagok átdolgozásával is.

A főbb témákkal való ismerkedésre szolgáló játékos feladatok nagyrészt angol nyelvűek, bár a középiskolai tananyagok végén található pár magyar nyelvű interaktív feladat.

A COURAGE projekt további eredményei elérhetők a projekt magyar nyelvű honlapján.

A tudástár műszaki felépítéséről és tartalmának összetételéről szól a COURAGE Handbook 2. fejezete. Kiemelendő, hogy a projekt során végig kizárólag linked data technológiát és triple store-t használtunk adattárolásra, bár a bölcsész kutatók számára ez az adatfelvitel során rejtve maradt, mivel egy nagyjából szokásos webes felületen végezték az adatfeltöltést. A módszer kitűnően vizsgázott, a hálós (kapcsolt) adatmodell sokféle összefüggést könnyen megjeleníthetővé, kereshetővé tett, a SPARQL lekérdezőnyelv pedig igen bonyolult keresések megfogalmazására is módot ad. A 15 nyelvű adathalmaz kezelését különösen megkönnyíti az RDF formátum, mellyel egy szöveges adat egyszerre tetszőleges számú nyelven rögzíthető.

Alább egy részlet mutatja be a COURAGE tudásábrázolását, majd egy kollázs látható, amely az összegyűjtött anyagok sokféleségét szemlélteti.

COURAGE gráf részleteKollázs az összegyűjtött tételek egy részéből.

 

Részleg