Számítástudományi Kutatócsoport

 
 

A számítástudomány egyik igen jelentős, mára már nagy hagyományúnak mondható irányzata a hatékony algoritmusok kutatása, fejlesztése. Az irányzat konstruktív ága mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból igen szép eredményekhez vezetett. A csoport tagjai hosszú ideje dolgoznak a területen, elsősorban az algebrai/aritmetikai számítások, az adatbázis-kezelés és a véges geometriák problémáira fordítva a legtöbb figyelmet. Újabban diszkrét matematikai módszerek és eszközök mérnöki alkalmazásaival is foglalkoztunk. Kutatásaink közös vezérfonalát az elméleti hatékonysági garanciákkal rendelkező algoritmusok kidolgozására irányuló törekvés adja.

Legfontosabb kutatási területeink

  • Algebrai és aritmetikai algoritmusok
  • Kvantumalgoritmusok Adatbázisok elmélete és algoritmusai
  • Véges geometriák Algebrai és diszkrét módszerek a számítás- és mérnöki tudományban és a matematikában.

Szolgáltatásunk

A Kutatócsoport a szakértelmének megfelelően vállal tanácsadást hatékony algoritmusokkal kapcsolatos kérdésekben.

További információk:
A kép eltávolítva.

Vezető

az MTA rendes tagja
kutatóprofesszor