Operációkutatás és Döntési Rendszerek Kutatócsoport

 
 

Az operációkutatás bonyolult rendszerek struktúrájának elemzésében és fejlesztésében, működésének szervezésében és irányításában felmerülő problémák vizsgálatának és megoldásának tudományos módszereit tartalmazó elmélet. Nagyon szerteágazó diszciplína, amelyben a különböző tudományágak határterületei kapcsolódnak a főként matematikai modelleken keresztül a különböző matematikai elméletekhez, megoldó algoritmusokhoz és számítástechnikához. Az operációkutatás alkalmazott tudomány, amelynek egyik legmarkánsabb felhasználása a gyakorlati élet legkülönbözőbb területein a vezetői döntéshozatal folyamatának segítése, tudatosabbá tétele, a szervezett rendszer működésének tökéletesítése a különböző vonatkozásokban felmerülő irányítási, döntési problémáknak modellben történő megközelítése, elemzése, optimalizálása útján.

Legfontosabb kutatási területeink

Kutatási területeink az operációkutatáson belül a globális, a sima, a lineáris és a kvadratikus optimalizálás, a döntési rendszerek témakörben pedig a többszempontú csoportos döntési problémák vizsgálata.

Kiemelkedő eredményeink

Az “Optimal Power Flow” (OPF) probléma egy olyan statikus hálón végez költségminimalizálást, amelyben a különféle elektromos generátorok és fogyasztók egy, a működési előírásokat és az elektromosság törvényeit egyaránt kielégítő hálózattal vannak összekapcsolva. A csomópontok száma nagyméretű hálózatokban a százezret is elérheti. A Siemens Corporate Research számára végzett projektben kitűzött feladatunk a nemlineáris diszkrét feladat folytonos relaxációinak hatékony megoldása és ennek beépítése a diszkrét feladatot megoldó optimalizálóba voltak. Ezt egy belső pontos algoritmus implementálásával valósítottuk meg, melyet a feladat speciális struktúrájára épülő algebrai redukciókkal tettünk hatékonnyá.

A GraphIT Kft. részére egy Visual Basicből és Active Server Pages programokból meghívható, ActiveX DLL könyvtárból hívható eljárást fejlesztettünk úthálózatban történő legrövidebb út keresésére súly- és méretkorlátozások figyelembevételével.

A Prímagáz Hungária Zrt. részére a projekt keretében kidolgozott optimalizálási modell segítségével modellezési és számítási munkákat végeztünk optimális termelési és szállítási tervvariánsok kidolgozására.

A szegedi villamos- és trolibusztender, valamint a kecskeméti intermodális csomópont létesítésének döntéselőkészítési tanulmányában megfogalmazott többszempontú döntési feladatok modellezésében, a szempontok fontossági súlyainak meghatározásában, a szempontok szerinti értékelés kialakításában és az eredmények érzékenységvizsgálatában vettünk részt.

Termékeink/szolgáltatásaink

• WINGDSS - Csoportos döntéstámogató szoftver
• QOPT - Kvadratikus optimalizálási feladatépítő és -megoldó eljárásgyűjtemény

Az operációkutatás és döntési rendszerek területén több projekt keretében is végeztünk modellezési, implementálási és számítási munkákat.

További információk az kutatócsoportról:
A kép eltávolítva.szöveg" src="https://www.sztaki.hu/fileadmin/department/Prospektus/Csetverikov_Mitya_hu.jpg" />