Web4Groups

 
Web4Groups – Csoportmunka Támogatás az Interneten
1995. jan. 1. – 1998. dec. 31.
Külső azonosító
TAP RE 1010
 

Web4Groups az EU által támogatott „Telematics” Alkalmazásfejlesztési Programjának egyike, célunk egy fejlett, web alapú csoportszoftver kifejlesztése volt. A projekt keretein belül fejlesztett szoftver már nem elérhető, de több új rendszer a szoftver koncepcióján és kódján alapul.

Web4Groups egy olyan elosztott rendszer, mely biztosítja az internetezők számára, hogy különféle nyitott vitafórumokat vagy zárt munkaterületeket kezdeményezzenek és ezekhez csatlakozzanak. A felület lehetővé teszi az üzenetek váltását és/vagy a multimédiás dokumentumok megosztását. A rendszer objektumait (fórumok, feladatok) gyűjtőnéven „munkatáblának” nevezzük. Ezek a munkatáblák nem csak a világhálón keresztül, hanem e-mailen, faxon vagy telefonon is elérhetőek.

A Web4Groups rendszer alapszolgáltatásai a következők:

 • multimédiás aszinkron csoportkommunikáció (csoportkonferenciák MM üzenetekkel)
 • csoport adminisztráció
 • felhasználói jogosultság adása és engedélyezése
 • munkaterület (workspace) menedzsment
 • multimédiás és e-mail támogatás

További szolgáltatásai:

 • többnyelvű konferenciatámogatás
 • szavazási rendszer menedzselése
 • a rendszer bármely objektumának besorolása/osztályozása
 • közös szerkesztés

Web4Groups rendszer egy kliens szerver architektúrán alapul, elsődleges kliensként a felhasználók bármely modern web böngészőt (támogatja a HTML2, Javascript, cookies, stb.-t) használhatnak, illetve a rendszerben biztosíthatóak az e-mail, telefonos és fax kliens hozzáférések.

Az objektumok (munkatáblák, fórumok, munkaterületek, üzenetek, felhasználók, stb.) a Web4Groups szerveren tárolódnak. A szerver tartalmazza a rendszer objektumok adatbázisát, illetve egy szerver process-t , mely fogadja a kéréseket és végrehajtja a megfelelő lépéseket/operációkat.

Az elosztott konferencia rendszer minden egyes szerver között saját kommunikációs protokollt használ (KOM protokoll), mely a TCP/IP protokollon alapul. A szerver továbbá SMTP és NNTP hozzáféréseket biztosít, így a felhasználók hozzáférhetnek e-mail és Usenet hírek szervereihez a Web4Groups konferencia rendszeren belül.

A Web4Groups konferencia szerverek együttműködésével biztosíthatunk egy koherens Web4Groups szolgáltatást, így a felhasználók bárhonnan, bármely Web4Groups szerverhez kapcsolódhatnak és a rendszer bármely objektumát bármelyik szerveren elérhetik. Az adatbázis minden egyes objektuma egy saját fő szerveren elérhető és amennyiben egy objektum a helyi szerveren nem található meg, a fő szerveren még mindig elérhető.

Web4Groups funkcionalitás

A Web4Groups szoftver az alábbi funkcionalitásokat biztosítja:
Aszinkron számítógép vezérelt megbeszélés/tárgyalás
Nyílt és zárt tevékenységek
Fórumok
Annotációk
Többnyelvű működtetés/elérhetőség
Teljes e-mail interfész MIME támogatással
Közös editálás/szerkesztés
Lekérdezés és próba szavazás

Szavazás a Web4Groups rendszerén belül

Mivel osztályunk a szavazási szolgáltatás fejlesztéséért volt felelős, ezért erről részletes leírást adunk. A szavazórendszer a Web4Groups konferenciarendszer integrált része.
A szolgáltatás segítségével minden regisztrált felhasználó létrehozhat szavazatokat. A létrehozó lesz a szavazás szervezője, aki előkészíti és felügyeli a szavazás lefolyását a szervezői felület segítségével. Egy új szavazás indításához a szervezőnek háromféle adatot kell megadnia: felhasználói csoportokat, a kérdőívet, és a vezérlőscriptet. A vezérlőscript és a felhasználói csoportok együtt határozzák meg, hogy hogyan hajtja végre a rendszer a szavazási procedúrát. Ha a szervező már vezetett korábban szavazásokat, akkor a korábban létrehozott scripteket, kérdőíveket és felhasználói csoportoket átmásolhatja az új szavazáshoz. A szavazás elkészítése is történhet kollaboratívan. A szervezők fokozatosan finomíthatják a kérdőívet vagy a többi adatot a többi felhasználó tanácsai alapján, még a szavazás elkezdése előtt.

Miután a szervező elindítja a szavazást, a rendszer automatikusan végig végrehajtja a definiált szavazási folyamatot. Ebben az időszakban a szervezők figyelhetik a szavazás állását, és korlátozott mértékben be is avatkozhatnak. Ezek a korlátozások az hivatottak megakadályozni, hogy szervezők visszaéljenek a jogaikkal. Ezen felül a szervezők minden cselekedetét rögzítjük, és nyilvánosan elérhetővé tesszük. Végül a szavazás lezárul, de a végeredménye és a kapcsolódó adatok továbbra is hozzáférhetőek maradnak a lezárult szavazások archívumában. A rendszer teljesen többnyelvű. Nem csak a felhasználói felület, hanem a szavazási adatok is többnyelvűek lehetnek, tehát lehet többnyelvű szavazásokat is létrehozni, ahol a kérdőív és az eredmények több nyelven is meg tudnak jelenni egyszerre. A szervezők a felhasználói felület grafikai felépítését is testre szabhatják, mai kifejezéssel mondva 'skin'-ezhetik. A rendszer Java-ban van implementálva.
A rendszer többek között a következő képességekkel rendelkezik:

 • Öt kérdéstípus: egyszeres kijelölés, többszörös kijelölés, értékelés, rangsorolás és allokációs választás (allocative choice).
 • Megjegyzések és tartózkodás lehetősége kérdésenként szabályozható
 • Felhasználói csoportok könnyű kezelése
 • E-mail értesítések és emlékeztetők, szavazás eredményének automatikus küldése e-mail-ben
 • Nyilvános és anonim szavazatokat is le lehet adni
 • Jelszóval védett szavazások
 • Meghívók és automatikus privát kulcsok küldése felhasználói csoportoknak.

Biztonsági kérdések

A Web4Groups a következő hozzáférési jogokat különbözteti meg:

 • csak olvasási jog (read only, tulajdonképpen a szavazási lap és az eredmények olvasására jogosít)
 • jogosultság az egyes személyek szavazatának olvasására
 • szavazási jog
 • jogosultság a szavazási folyamat konfigurálására és menedzselésére
 • jogosultság a szavazási folyamat struktúrájának meghatározására

A jogosultság adása tagsági és szervezői jogosultságokkal párhuzamosan megjelenik megadott fórumokon/könyvtárakon, illetve magán a Szavazási Szolgáltatáson keresztül, mely különféle azonosítási sémákat támogat. Ilyen például a nem Web4Groups felhasználók szavazási jogosultságának engedélyezése, vagy a szavazatok e-mailen történő kiosztása.

A Szavazási Szolgáltatás mintegy Web4Groups ágensként is funkcionál, mint egy speciális nem-ember felhasználó, így maguk a szavazás szervezői is ki lehetnek zárva bizonyos adatok megváltoztatásának, illetve olvasásának jogából.

A Web4Groups szavazási szolgáltatásainak architektúrája

A szavazórendszer architektúráját a következő ábrán követhetjük nyomon:
 <//C:Projects/DSD/DSD-web/Web4Groups_voting_architecture>

Adatformátumok

A Web4Groups Szavazási Szolgáltatás létrehozása során különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy a szavazatok tárolása és a szavazási oldalak a W3C PICS ajánláshoz a lehető legközelebb maradjanak, és mindeközben a lehető legjobban megfeleljenek a felhasználói elvárásoknak. A szavazási oldalon az alábbi PICS módosításokat/fejlesztéseket végeztük:

 • többnyelvű használati útmutató felhasználóknak,
 • megjegyzésfűzés és tartózkodás lehetősége,
 • különböző választási modellek támogatása (minden egyes választási modellhez további paraméterek definiálhatók, pl. eredmény elemzésének és kiszámításának módszere, értékelési címkék definiálása: kitűnő, jó, közepes, stb.).

A szavazási lapon két új sajátosság jelenik meg:

 • „Tartózkodás” lehetősége,
 • Szavazói megjegyzések tárolásának beépítése.
Résztvevők

Omega Generation S.R.L., Italy
National Distance Education Centre, Ireland
Mari Computer Systems, Egyesült Királyság
Commune di Bologna, Olaszország
Kapsch Aktiengesellschaft, Ausztria
MTA SZTAKI, Magyarország
University of Stockholm, Svédország
Acciom Datakonsult AB, Svédország
Institut Eurécom, Franciaország
Austrian Academy of Sciences, Ausztria
European Forest Institute, Finnország
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald Schnee und Landschaft, Svájc

Részleg