Remote sensing PD-OTKA

 
Távérzékelt adatok átfogó elemzése
2012. jan. 1. – 2014. dec. 31.
Külső azonosító
OTKA #101598
Költségvetés
12 MFt
 

A földfelszín megfigyelése napjaink kiemelt kutatási területe, mivel kulcsszerepet tölt be a mindennapi élet számos különböző területén, például mezőgazdasági tevékenységek felügyeletében, szennyezés mérésekor, információt adhat bűncselekmények felderítéséhez, lehetővé teszi városok fejlődésének vizsgálatát vagy válaszol nemzetbiztonsági kérdésekre. Ugyanakkor a szolgáltatott nagy mennyiségű távérzékelt adat feldolgozása jelenleg hatalmas emberi erőforrást igényel, figyelembe véve az adatbázisok folyamatos frissülését és a szükséges kiértékelési módszerek és szempontok bővülését. A feldolgozásban ezért nagy mértékű automatizálásra van szükség, amit mind hazai, mind a nemzetközi igények alátámasztanak.
A pályázatban vázolt munka megcélozza egy általános keretrendszer és programkönyvtár létrehozását különböző alakzatok, hierarchikus struktúrák és változásosztályok egységes reprezentálására, különféle 2D (légi képek) és 3D (LIDAR, ISAR vagy DEM) távérzékelt adatok alapján. A fejlesztett módszerek különböző alkalmazásokban felmerülő, de hasonlóan modellezhető problémákat céloznak meg összegyűjteni és módszertani szinten egységesen kezelni. A létrejövő modellek fontos tulajdonsága, hogy az adat- alkalmazásfüggő részek leválaszthatók az absztrakt struktúráról, ami a képpont, objektum, objektumcsoport, területi osztály szintekből épül fel. A feladatok kezdeti megfogalmazása különböző konkrét alkalmazások eddig megoldatlan vagy csak részben megoldott kérdéseihez lesz köthető, ami kiindulási alapot nyújt a problémák csoportosításához és az általánosításhoz.

Részleg

Vezető

E-mail
benedek.csaba@sztaki.hun-ren.hu
Telefon
+36 1 279 6097
+36 1 279 7194