A mesterséges intelligencia matematikai alapjai - Nemzeti Kiválósági Program

 
2018. szep. 2. – 2021. szep. 1.
Külső azonosító
2018-1.2.1-NKP-2018-0008.
Költségvetés
990.274.516 Ft
SZTAKI költségvetése
274.538.326 Ft
Támogatás mértéke %
100
 

A mesterséges intelligencia (AI) évtizedek óta az informatikai kutatás nagy ígérete, az ezzel kapcsolatos kutatások átformálták a gondolkodásunkat az ember-gép kapcsolatról. Az utóbbi évtizedben jelentős áttörések születtek a területen, napjainkban forradalmasítva a beszédfelismerés, gépi fordítás, számítógépes látás, egészségügyi támogató rendszerek vagy autonóm járművek és robotok alkalmazását. Az iparban óriási erőfeszítéseket tesznek ezen technológiák fejlesztésére és alkalmazására, ugyanakkor a terület elméleti alapjai sok esetben kidolgozatlanok, így például a jelenlegi áttörésekben központi szerepet játszó mély tanulás területén. Nagyon sok gépi tanulásban alkalmazott technika ad hoc próbálkozások és heurisztikákra épülő gondolatmenetek eredménye, erős elméleti alapok nélkül. A magyar matematikaoktatás és -kutatás magas színvonala rendkívüli lehetőséget teremt, hogy felzárkóztassa az országot a jelenleg zajló mesterségesintelligencia-forradalom élvonalához.

Pályázatunk célja, hogy megalapozzuk hazánkban a gépi tanulással kapcsolatos kutatásokat, és hidat építsünk a matematikai elmélet és a gépi tanulás gyakorlata között, összekapcsolva az elméleti kutatási tevékenységet a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásával, kétirányú információáramlást lehetővé téve matematikusok és mérnökök között.

A SZTAKI elsődleges feladata a kifejlesztett modellek konkrét problémákhoz, például nyelvtechnológia és a gépi érzékelés adaptálása.  A gépi tanulás fontos szerepet tölt be többek között az irányításelméletben, gyártási folyamatok előrejelzésében vagy éppen biológiai jelenségek megértésében, modellezésében vagy felismerésében.

Résztvevők
  • Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (konzorciumvezető)
  • Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • Szegedi Tudományegyetem.