ARNL

 
Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium
2022. ápr. 1. – 2025. dec. 31.
Külső azonosító
RRF-2.3.1-21-2022-00002
Költségvetés
6 227 207 003 Ft
SZTAKI költségvetése
2 902 591 054 Ft
Támogatás mértéke %
100
 

A Nemzeti Laboratórium tevékenysége alapvetően közúti járművek, légi járművek és drónok, valamint robotok és kiber-fizikai gyártórendszerek különböző szintű autonóm funkcionalitásának és irányításának alap- és alkalmazott kutatásával foglalkozik. Fő alapkutatási tématerületek a modellezés, a modellredukció és modell identifikáció, az adaptív, robusztus, valamint az elosztott és hálózatba kapcsolt rendszerek irányítása. Ezek a területek szoros együttműködésben állnak az alkalmazott kutatási területekkel, amelyek a környezetérzékelést és szituációértékelést, a járműdinamikai modellezést és járműirányítást, valamint a tesztelést és validálást foglalják magukban. A projekt kiemelt feladata továbbá a kooperatív rendszerek kutatása, amely a földi és a légi járművek biztonságos együttműködését, valamint az emberközpontú gyártásautomatizálást, különösen az ember-robot együttműködést megvalósító alkalmazásaiban testesül meg.

Konzorciumi partnerek:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Széchenyi István Egyetem

Projekt szakmai vezetője: Dr. Gáspár Péter

Vezető

E-mail
gaspar.peter@sztaki.hun-ren.hu
Telefon
+36 1 279 6171