Varga István, a SZTAKI tudományos főmunkatársa sikeresen megvédte MTA doktori disszertációját

Varga István, a SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium tudományos főmunkatársa 100 százalékos eredménnyel védte meg "A közúti járműforgalom becslése és irányítása" című MTA doktori disszertációját.

Varga István a SZTAKI tudományos főmunkatársa,  az Ipari Irányítástechnikai Rendszerek Csoport tagja. PhD fokozatát 2007-ben védte meg. Főállásban a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja, egyetemi docens. A közlekedésirányítás területen végzett kutatómunkában részt vettem több hazai kutatás-fejlesztési pályázat megvalósításában. A közlekedés-irányításhoz kapcsolódó kutatásai keretében a közúti forgalomirányító rendszerek tervezésével és megvalósításával foglalkozik. Eredményei a közlekedési paraméterek mérése és becslése, valamint az új, hatékony irányítási stratégiák és algoritmusok kidolgozása területén keletkeztek. Kutatási területei közé tartozik a közúti járműforgalom modellezése és irányítása mellett a nagybiztonságú irányítórendszerek elmélete is.

Rendszeresen tevékenykedik az ehhez a területhez kötődő nemzetközi konferenciák programbizottsági tagjaként, valamint folyóiratok szerkesztőbizottságában. A Paksi Atomerőműhöz kötődő projektekben részt vett többek között a paksi Reaktorvédelmi Rendszer (RVR) felújításában, az RVR tesztelését végző Univerzális Tesztrendszer, valamint az új Primerköri Nyomásszabályozó megtervezésében és megvalósításában. Kooptált tagja az MTA Közlekedéstudományi Bizottságának, az IEEE Intelligent Transportation System szekciónak, a Közlekedéstudományi Egyesületnek. Elnyerte az MTA Akadémiai Ifjúsági Díját, ötször nyerte el a SZTAKI Intézeti Díját és kétszer a SZTAKI Intézeti Ifjúsági Díjat, 2010 - 2013 között a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjat.