A SZTAKI részvételével elindult az Elosztott Tudásgráfok EU-projekt

A kutatói vagy ipari kapcsolatok és információk megosztásának és összekapcsolásának legfontosabb eszközeivé váltak a tudásgráfok, melyek rugalmas módon, elosztott rendszerként működve teszik lehetővé az adatok elérését, felhasználását és közzétételét.

A tudásgráf technológiák iránti igény növekedésével olyan új kihívásokra kell megoldást találni, mint a tudásgráfok egyre nagyobb méretének kezelése, az abban foglalt adatok minőségének folyamatos biztosítása, valamint az érzékeny adatok védelme.

A 2020. őszén elindult Elosztott Tudásgráfok (Distributed Knowledge Graphs - DKG) EU COST projekt fő célja olyan tudásgráf technológiák létrehozása, melyek webes szabványokon alapulnak, teljesítik a FAIR követelményeket, nyíltak, biztosítják az adatok védelmét és lehetővé teszik a magas minőségű adatok decentralizált közzétételét.

A projektben a SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya (DSD) vesz részt, a korábbi linked data és szemantikus web kutatásokra építve az elosztott tudásgráfok alkalmazástechnológiájával, valamint a tudásgráf alapú webszolgálatok kialakításával foglalkozik.