Mesterné Monostori Judit, a HUN-REN SZTAKI kutatója sikeresen megvédte PhD disszertációját

100%-os eredménnyel védte meg PhD értekezését 2023. december 8-án Mesterné Monostori Judit, a SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium (EMI) munkatársa.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Kandó Kálmán Doktori Iskola keretében készült, angol nyelvű disszertáció címe: Robustness-oriented analysis, (re)design and management of supply chains (Ellátási láncok robusztusság-szempontú elemzése, (újra)tervezése és működtetése).

Mesterné Monostori Judit témavezetője Dr. Kádár Botond, az EMI korábbi tudományos főmunkatársa, jelenleg az EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója volt.

Az értekezés, valamint a kapcsolódó tézisfüzetek elérhetők a Műegyetemi Digitális Archívumban: http://hdl.handle.net/10890/52807.