Kooperatív Doktori Program ösztöndíjat nyertek Bergmann Júlia és Tamás Ambrus, a SZTAKI kutatói

Bergmann Júlia és Tamás Ambrus, a SZTAKI Üzleti és Mérnöki Intelligencia Kutatólaboratóriumának kutatói elnyerték az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) által meghirdetett Kooperatív Doktori Program ösztöndíj támogatását.

„A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában” – írja a pályázat hivatalos oldala.

Bergmann Júlia Ipari adatelemzés: gyártórendszer-modellek alkotása és hangolása gépi tanulással című PhD-kutatása célja olyan gépi tanuláson alapuló megoldások fejlesztése, amik az emberi munkaerő és az állandóan változó körülmények számba vétele mellett is segítik az adatalapú döntéshozatalt a gyártási- és logisztikai rendszerekben.

„A kutatási program magában foglalja az általános adatelemzéshez kapcsolódó feladatokat, kitér a szükséges matematikai és számítástudományi háttérismeretek összesítésére, azok egységgé formálására. Az adattudomány speciális területeként az ipari adatelemzéshez elengedhetetlen a gyártórendszer-modelleknek, valamint az ipari digitalizációs fejlettség ma elérhető színvonalának alapos ismerete. A kutatómunka informatikai része kapcsolja össze az előbbi két témát, mintegy hidat képezve az elméleti eredmények és a gyakorlati megvalósítás között” – fogalmaz a pályázatában Bergmann.

Szakmai vezetője a SZTAKI tudományos főmunkatársa, Kovács András, témavezetője pedig a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumot vezető Váncza József.

Tamás Ambrus Sztochasztikus garanciák statisztikus tanuláselméleti módszerekhez és alkalmazásaik kiber-fizikai rendszereken című pályázatának tárgya szintén a gépi tanuláshoz kötődik: a statisztikus tanuláselmélet központi feladatainak számító osztályozással és regresszióval foglalkozik.

„Ezek jelentős ipari, pénzügyi és egészségügyi problémáknál kerülnek elő” – fogalmaz Tamás, akinek témavezetője a SZTAKI tudományos főmunkatársa, Csáji Balázs Csanád, vállalati vezetője pedig Gerencsér László, az MTA doktora.

 „A pályázat célja, hogy erős, lehetőleg nem-aszimptotikus és eloszlás-független garanciákkal ellátott, robusztus módszereket fejlesszek. Kutatásomban építek a nemparaméteres statisztika elemeire, a kernel módszerekre (reprodukáló magú Hilbert terek) és a rekurzív (adaptív) algoritmusok elméletére (sztochasztikus approximáció). A célzott alapkutatás mellett nagy hangsúlyt fektetek az eredmények gyakorlati hasznosíthatóságára. A javasolt eljárásokat numerikus kísérletekkel és tesztekkel validálom.”

Az ITM programjára magánszemélyként jelentkezhettek a kutatók. A szervezők legfeljebb 100 nyertessel számoltak, de az 529 beérkezett pályaműből végül 246 nyertest hirdettek.