A Fiatal Kutatók Akadémiája tagjává választotta Kerepesi Csabát, a SZTAKI kutatóját

A 2023-2028-as időszakra a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagjává választotta Kerepesi Csabát, a SZTAKI Informatikai Kutatólaboratóriumának tudományos munkatársát. Ezzel a SZTAKI-t egyedül ő képviseli a 60 fős szervezetben.

A Fiatal Kutatók Akadémiája a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) társult szervezeteként arra törekszik, hogy felszínre hozza a fiatal kutatók problémáit és segítsen a megoldásukban. Céljai között szerepel emellett a tudományos kiválóság elősegítése, a tehetséggondozás, valamint a társadalom szélesebb rétegei felé történő minőségi tudományos ismeretterjesztés is, az MTA céljaival és küldetésével összhangban.

A szervezet tagjának az jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja és első PhD-fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett távolléttel, valamint kérvény esetén egyéb igazolható távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves korig. A tagság 5 évre szól, mely idő után a tag alumnussá vagy alumnává válik. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok valamint a Természettudományok szakterületeit.

Az FKA szerteágazó eddigi tevékenységét jól illusztrálja, hogy tagjai 2018-ban és 2021-ben két felmérést készítettek a fiatal magyar kutatók helyzetéről és problémáiról, az FKA több fontos témában is tudománykommunikációs workshopokat, illetve fórumokat tartott. A 7. Fiatal Kutatók Fóruma 2023. május 10-én került megrendezésre, ahol nemzetközi mobilitási pályázatok és ösztöndíjak kerültek bemutatásra a fiatal kutatók számára, melyet nyilvános kerekasztal beszélgetés követett. Az eseményről készült felvétel – a korábbi rendezvényeinkhez hasonlóan – hamarosan hozzáférhető lesz az MTA YouTube csatornáján.

Az FKA az NKFIH-val közösen több tájékoztató programot tartott az elmúlt években (pl. NKFIH–FKA OTKA Információs Nap 2022). Emellett, a Nemzeti Tehetség Program képviselőivel egyeztetések zajlottak a kisgyermekes tehetségek gyermekgondozási időszak utáni visszatérésének támogatási lehetőségeiről. A szervezet idén immár harmadik alkalommal hirdette meg a Bolyai Kuratóriumtól független Bolyai-mentorprogramját; és idén első ízben az NKFIH poszdoktori pályázatok benyújtásához is mentorálást nyújtott.

Az MTA és a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) közötti együttműködés és a fiatal kutatók képviselete jegyében az FKA vezetőségének öt tagja vesz részt összesen három elnöki, illetve elnökségi bizottság munkájában. Emellett tagjaink az MTA kilenc további szakbizottságában képviselik a fiatal kutatókat. Négy tagunk 2021 januárjától junior társelnökként működik közre az Academia Europaea Lovász László által irányított Budapesti Tudásközpontja tematikus misszióinak munkájában. Az FKA több tagja is részt vesz hasonló nemzetközi szervezetek (Young Academy of Europe és Global Young Academy) munkájában, és a 2020-ban, több európai fiatal akadémia részvételével megalakított nemzetközi tudománypolitikai tanácsadó testület (YASAS) révén immár közvetlenebbül bekapcsolódhat az európai tudománypolitika formálásába is.

Az FKA korábbi tagjainak listája elérhető itt, a 2023-ban megválasztott 12 új tag teljes listája pedig itt.