Elnökségi taggá választotta a Neumann Társaság Benedek Csabát, a SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratóriumának kutatócsoport-vezetőjét

Tisztújító Közgyűlést tartott november 25-én a Neumann Társaság. Az 1968-ban alapított tudományos egyesület, Magyarország legrégebbi informatikai társasága – teljes nevén Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – változatlan felső vezetéssel, de új elnökségi tagokkal bővülve kezd neki a társaság a következő 3 évének, beleértve a 2023-as Neumann120 év szervezését is.

Több változás mellett, melyek itt olvashatók, Váncza József, a SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium vezetője leköszönt alelnöki posztjáról.  A Neumann Társaság elnökségi taggá választotta Benedek Csabát, az ELKH SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratóriumának tudományos tanácsadóját és kutatócsoport-vezetőjét, aki 2019 elejétől az NJSZT egyik legaktívabb szakosztályának elnökeként (KÉPAF – Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága) már tapasztalatot szerzett a társaságon belüli, eredményes munkában és nemzetközi IT szakmai testületekkel is kapcsolatot ápol.

Benedek Csaba a fentiek mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának (PPKE ITK) egyetemi tanára. 2008-ban PhD fokozatot majd 2020-ban MTA doktora címet szerzett a számítógépes látás szakterületén, a PPKE-n 2017-ben habilitált.

Kutatómunkája során új számítási módszereket javasolt képi alapú összetett környezetérzékelési feladatok megoldására. Tudományos eredményeit a tématerület vezető nemzetközi folyóirataiban és konferenciáin mutatta be, gyakorlati alkalmazhatóságukat pedig számos projektben és szabadalmi bejelentésekkel igazolta. Számos tudományos díjat nyert el (MTA Bolyai Plakett, Magyar Mérnökakadémia Michelberger Mesterdíja, MTA Főtitkári Kutatói Elismerés, MTA Ifjúsági Díj, SZTAKI publikációs díjak, OTDK Imreh Csanád Emlékérem), vezető kutatója volt tudományos OTKA pályázatoknak, és más hazai és nemzetközi K+F projekteknek (GINOP, ESA, EDA, EFOP projektek). 

Aktív szerepet vállal a szakmai és tudományos utánpótlás-nevelésben. Több mint 30 szakdolgozat vagy diplomamunka témavezetője volt, eredményes Ph.D. témavezető a PPKE ITK és a BME Informatikai Doktori Iskoláiban.

2004 óta Neuman János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának (Képaf) tagja, 2013 óta a Képaf elnökségi tagja, 2019. januárjától a társaság elnöke. Az elmúlt 17 évben a Képaf konferenciák rendszeres előadója és társszervezője.

Az NJSZT Képaf nemzetközi képviseletét ellátva az International Association for Pattern Recognition (IAPR) szervezet vezetőségi tagja 2019-től, és az Európai Biometriai Társaság (EAB) magyarországi kapcsolattartója 2015 óta.