Bolyai-ösztöndíjat nyert Lovas Róbert, a SZTAKI igazgatóhelyettese

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kuratóriuma által adományozott Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat Lovas Róbert, a SZTAKI igazgatóhelyettese "Kiber-fizikai rendszerek neurális hálózatokkal támogatott felhő orkesztrációs módszerei" című kutatási témájával három évre nyerte el, az 5 legjobb, műszaki tudományterületre benyújtott pályázat között végezve.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által felkért és az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítélte oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett kutatók pályázhattak.