Benedek Csaba, a SZTAKI tudományos főmunkatársa sikeresen megvédte MTA doktori disszertációját

Benedek Csaba, a SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium tudományos főmunkatársa 100 százalékos eredménnyel védte meg "Képi alapú többszintű környezetelemzés" című MTA doktori disszertációját.

Benedek Csaba a SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratóriumának tudományos főmunkatársa, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának habilitált docense.

Az MTA doktori disszertációjában ismertetett kutatómunkája során új valószínűségi modelleken és gépi tanulási technikákon alapuló módszereket javasolt képi alapú összetett környezetérzékelési feladatok megoldására. Hozzájárulásai lehetővé teszik korszerű szenzorokkal rögzített téridőbeli adatok – például földi és légi fényképek és videók, lézeres Lidar méréssorozatok és radar mérések - egységes kezelését és a tartalmuk átfogó automatikus gépi elemzését. Tudományos eredményeit a tématerület vezető nemzetközi folyóirataiban és konferenciáin mutatta be, gyakorlati alkalmazhatóságukat számos projektben és egy amerikai szabadalmi bejelentéssel is igazolta.

Benedek Csaba az elmúlt években több tudományos díjban és ösztöndíjban részesült. Kétszer nyerte el a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, amelynek zárásaként 2019-ben Bolyai plakett kitüntetésben részesült, és az MTA Dísztermében tartott Bolyai napon kiválasztottként tudományos előadásban ismertethette az eredményeit. 2014-ben az MTA Ifjúsági Díját, 2018-ban az MTA Főtitkári Kutatói Elismerését vehette át, 2020-ban pedig mentorával, Szirányi Tamással együtt elsőként nyerték el a Magyar Mérnökakadémiától az eredményes mester-tanítvány kapcsolatot elismerő Michelberger Mesterdíjat.

SZTAKI-s feladataival szorosan összhangban aktív szerepet vállal a szakmai és tudományos utánpótlás-nevelésben. A 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia informatika szekciójában elnyerte a legsikeresebb fiatal témavezetőnek kétévente odaítélt Imreh Csanád Emlékérmet. Több mint 30 szakdolgozat vagy diplomamunka témavezetője volt, tanítványai számos további díjat és elismerést szereztek. Témavezető a PPKE ITK és a BME Informatikai Doktori Iskoláiban, első tanítványa 2018-ban szerezte meg a PhD fokozatot, jelenleg négy doktorandusz illetve doktorjelölt munkáját irányítja.