Állami kitüntetések augusztus 20. alkalmából az Akadémián

A Magyarország köztársasági elnöke által adományozott elismeréseket Pálinkás József adta át a díjazottaknak. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének előterjesztésére az állami ünnep alkalmából tudósok, kutatók – köztük akadémikusok és az MTA doktorai – vehettek át állami kitüntetést az Akadémia Székházában. Az ünnepi rendezvény során Pálinkás József nemzeti és állami ünnepeink üzenetét értelmezve rámutatott, hogy augusztus 20. a „ távlatos gondolkodás, egy közösségért, egy nemzetért való tenni akarás ünnepe ". „ Közös történelmünket sokan írták. Egy-egy ünnep alkalmával a kitüntetésekkel azokat ismerik el, akik a legtöbbet tették közös történelmünkért, közös értékeink gyarapítása érdekében. A Magyar Tudományos Akadémia a díjakkal a legkiválóbb kutatóknak a hazai tudomány eredményeihez való hozzájárulását köszöni meg. Olyanokat ismertünk el, akik világra szóló eredményeket értek el, gazdagították az emberiség közös tudását " – méltatta a kitüntetetteket Pálinkás József. Hozzátette: tudományos eredményeink, kulturális értékeink, sportsikereink gyarapítják Magyarország jó hírét a világban. „ Nemzetközi hírnevünket öregbítették a tudósok korábbi nemzedékei, de a mai kutatói generációk munkája is hozzájárul ahhoz, hogy az elkövetkező évtizedekben, évszázadokban köztudott legyen Magyarországról: itt olyan emberek éltek és alkottak, akik hozzájárultak az emberiség közös tudásához " – hangsúlyozta Pálinkás József.

Elsősorban szakmai munkája, a rendszerirányítás modern közlekedési és járműrendszerekben való alkalmazása, valamint kutatási eredményei elismerésének tekinti a kitüntetést Bokor József , az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos igazgatója. Az akadémikus a rendszer- és irányításelmélet területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatásai mellett oktató- és tudományszervező tevékenységéért vehette át a Magyar Érdemrend középkeresztjét . „ A munkatársak megbecsülését, tiszteletét, szeretetét tükrözi a kitüntetés, amely azt jelenti számomra, hogy nem dolgoztam hiába " – emelte ki Bányász Csilla , a műszaki tudomány kandidátusa, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, akit a járművek mozgási problémáinak megoldásában sikeresen alkalmazott, a nagy rendszerek dinamikus viselkedésének meghatározásában és irányításában elért, nemzetközileg is számon tartott eredményeiért a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntettek ki.