Legkiválóbb munkatársainkat díjaztuk

A szokásos évi intézeti gyűlés keretében az MTA SZTAKI vezetősége több kategóriában díjazta legkiválóbb munkatársait. Diákjaink TDk és OTDK sikereinek méltatása mellett átadásra kerültek intézeti-, intézeti ifjúsági-, PhD. fokozat megszerzéséért adott-, publikációs-, public relations-, valamint kutatás szolgálatáért adott oklevelek is.

Összesen 37 dolgozónk vehetett át az MTA SZTAKI igazgatója által aláírt, méltató oklevelet a 2017. április 24-én megrendezésre került intézeti gyűlésen. Mivel kiemelten fontos számunkra munkatársaink motiválása és megbecsülése, így a kutatói feladatköröket ellátók mellett, adminisztratív és az infrastruktúra fenntartásáért felelős szakemberek, valamint legkiemelkedőbb diákjaink is elismerő díjban részesültek.

Intézeti Díj

 • Kádár Botond, Gyulai Dávid és Szalóki Ádám János, a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium munkatársai a Robust Planet EU-projekt sikeres koordinálásáért és végrehajtásáért, valamint és 2017-es, hannoveri CeBIT kiállításon is bemutatott HitachiFraunhofer IPA – SZTAKI projekt eredményeiért kapták az elismerést.
 • Németh Balázs, a Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium munkatársa a 2007 óta folytatott kiemelkedő járműdinamikai és járműirányítási kutatómunkájáért, újszerű és innovatív mérnöki és kutatói módszerek ötvözéséért a VKSZ’14 projektben kiemelkedő kutatási/fejlesztési munkájáért és egyetemi hallgatók, fiatal kutatók mentorálasáért kapta a díjat.
 • Popovics Gergely, a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium munkatársa kiemelkedő színvonalú innovációs és ipari munkáiért kapta az elismerést.
 • Péni Tamás, a Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium munkatársa a szabályozáselmélet elméleti oldalának, ezen belül is az LPV formalizmussal kapcsolatos, nulltér alapú rekonfigurálható irányítások kutatásaiért, valamint a nemzetközi együttműködésben végzett LPV rendszerek IQC alapú analízise kapcsán elért jelentős eredményeiért, a nemzetközi kutatói kapcsolataink ápolásáért kapta a díjat.
 • Majdik András, a Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium munkatársa az UAV robotlátás és képi lokalizálás kutatásában és a laboratórium fejlesztésében végez kimagasló munkát. A szakmai közösség fejlesztésében, a SZTAKI eredményeinek propagálásában jelentős szerepet vállalt, ezért kapta az elismerést.
 • Hajnal Ákos, a Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratórium munkatársa az FP7-es VIALACTEA projektben játszott meghatározó szerepéért, a projekt 2016-os sikeres befejezéséért kapta a díjat, valamint a H2020-as ENTICE projektben szintén kiemelkedő teljesítményt nyújt a virtuális lemezképek optimalizálásában is.
 • Weisz Zsolt,az eLearning Osztály munkatársa az osztály tevékenységeit/szolgáltatásait webes környezetben bemutató oldalak létrehozásában és kezelésében, valamint az okostelefon alkalmazásokban elérhető GPS séták többnyelvű verzióinak létrehozásában, szerkesztésében, publikálásában és karbantartásában nyújtott teljesítményéért vehette át az elismerést.
   

Intézeti Ifjúsági Díj

 • Baár Tamás, a Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium munkatársa a RECONFIGURE FP7-es projekt sikeres szakmai lezárásában való közreműködéséért kapta a díjat, mely során a szabályozáselméleti és állapotbecslő rendszerek elméleti kutatásán felül ezen rendszerek ipari környezetben (Airbus repülőgépgyártó szimulációs környezete) történő implementációjához is jelentős eredményekkel szolgált.
 • Horváth Gergely, a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium munkatársa a Hitachi számára kidolgozott, több nemzetközi szabadalommal is bejegyzett pont-felhő feldolgozási eredményeiért, és azok további innovatív alkalmazásiért kapta az elismerést.
 • Nagy Balázs, a Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium munkatársa kiváló publikációs tevékenysége mellett aktívan vett, illetve vesz részt a laboratórium számos projektjének sikeres megvalósításában, ezért kapta a díjat.

 • Gergelyi Domonkos, a Számítógépes Optikai Érzékelés és Feldolgozás Kutatólaboratórium munkatársa a digitális holografikus mikroszkóp fókuszálási és felismerő moduljainak továbbfejlesztéséért, a szoftver elemeinek a precíz rendbetételéért, valamint a technológiát licencelő partnerekkel való eredményes kapcsolattartásért, továbbá a diákok eredményes irányításáért kapta az elismerő oklevelet.

PhD. fokozat megszerzéséért adott Intézeti Díjak

 • Hiba Antal; Memóriaelérés Optimalizálása, Irreguláris Gráfokon Értelmezett Számítások Gyorsítása. Konzulensek: Szolgay Péter, Ruszinkó Miklós
 • Marosi Attila Csaba; Challenges and Formal Aspects of Volunteer Computing. Konzulens: Kacsuk Péter

Publikációs Díjak

 • Kovács András; aktuális kutatási téma: robotika, energia menedzsment.
 • Váncza József; aktuális kutatási téma: termelési hálózatok, robotika.
 • Péni Tamás; aktuális kutatási téma: LPV rendszerek irányítástervezése.
 • Kacsuk Péter Imre; aktuális kutatási téma: felhő rendszerek.
 • Szederkényi Gábor; aktuális kutatási téma: nemlineáris dinamikus rendszerek.
 • Kiss Márton Zsolt; aktuális kutatási téma: digitális holográfia.
 • Gáspár Péter, Szabó Zoltán, Bokor József, Németh Balázs: "Robust Control Design for Active Driver Assistance Systems. A Linear-Parameter-Varying Approach", Springer, 2017.

 • Zarándy Ákos: "Cellular Processor Arrays for Topographic Calculations: Architecture, Programming, Efficiency, and Implementability Saarbrücken: Lambert Academic Publishing" (LAP), 2016. 172 p. (ISBN:978-3-330-01502-9)

Public Relations Díj

 • Idén a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium munkatársai kapták.

fd

Kutatás Szolgálatáért Díj

 • Tóth Zoltán, Prunk-Éger Edgár, Rigó József és Pintér Dániel Gergő az intézeti weblap megújításában végzett kiemelkedő tervező és fejlesztői munkájáért vehette át a díjat.
 • Barti Mónika, a Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium munkatársa a laborban végzett közel 10 éves, kiemelkedően lelkiismeretes és alapos adminisztratív munkavégzéséért vehette át az elismerést.
 • Biró Katalin Anna, a Pénzügyi osztály munkatársa a projektek kezelésében és a pénzügyi nyilvántartásban végzett lelkiismeretes munkájáért kapta az oklevelet.
 • Takács Gabriella, az Informatikai Kutatólaboratórium munkatársa a labor pályázati ügyeinek lelkiismeretes és megbízható ügyintézéséért, valamint az ERC csoport külföldi munkavállalóinak titkársági támogatásáért vehette át az elismerést.
 • Bodor Virág, a Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium munkatársa a H2020-as projektekben a konzorciumon belüli projekt management és pénzügyi elszámolásáért, a logisztikai feladatok, valamint a SZTAKI-n belüli adminisztratív feladatok kiváló ellátásáért kapta az oklevelet.
 • Az Ellátási Osztály munkatársai, Visnyei Endre, Szinder Tünde és Tiszai Tamás lelkiismeretes, megbízható munkájukért részesültek dícséretben.
 • Pólusné Thiry Éva, a Központi irányítás munkatársa az igazgatósági titkárságon végzett kiemelkedő szervező munkájáért vehette át az oklevelet.
 • Stossek Virág, a Könyvtár munkatársa az utazóknak nyújtott segítségért, lelkiismeretes, megbízható munkájáért kapott elismerést.
 • Farkas Gyuláné, a Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium munkatársa pontos adminisztrációs és szervező munkájáért részesült dicsérő oklevélben.


Munkatársaink sikereihez gratulálunk, munkájukra büszkék vagyunk és további szép eredményeket kívánunk!

bravo