Elhunyt Dr. Mezgár István, a HUN-REN SZTAKI tudományos főmunkatársa

Mezgár IstvánDr. Mezgár István, az MTA SZTAKI, majd a HUN-REN SZTAKI tudományos főmunkatársa, a BME Gyártástudomány és Technológia Tanszék docense 2024. május 19-én, életének 73. évében méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt.

 

Mezgár István Debrecenben született, 1951. október 18-án.

Szüleitől és nagybátyjától fontos útravalót kapott: édesapja és nagybátyja jogászként, édesanyja, Krasznavölgyi Valéria zongoraművészként táplálta Istvánba a tökéletességre, hibamentes munkavégzésre való törekevést.

A munka és feladat komolyan vétele, a tudomány iránti érdeklődése és tisztelete végigkísérte pályáját.

A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára 1972-ben nyert felvételt, és már egyetemi diákévei alatt is kitűnt képességeivel és szorgalmával. 2 díjazott TDK dolgozatával is elismerést szerzett diáktársai között, Népköztársasági Ösztöndíjat is nyert. Diplomatervét 1977-ben számítógépes vezérlés és programozás témában, háromportálos daru-irányításról írta, és ezzel a Gépipari Tudományos Egyesület országos diplomaterv-pályázatán első helyezést ért el.

1988-ban informatikából diplomázott, 5 évre rá IT, majd humán erőforrás-menedzsmentben szerzett szakdiplomákat a BME különböző tanszékein. 1990-ben Gépészmérnöki doktori értekezését védte meg. A kandidátusi, majd a PhD fokozatot 1995-ben szerezte meg. 2005-ben habilitált.

Munkavégzését a széleskörű érdeklődése, valamint az jellemezte, hogy gyorsan tudott reagálni a tudományos kihívásokra. 1977-től az INTRANSZMAS ipari tervezőintézetben dolgozott szállítóberendezések fejlesztésén. 1979-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen kapott tudományos segédmunkatársi állást, ahol kísérletek számítógépes kiértékelését tervezte és programozta az akkori, korszerű PL/1 számítástechnikai környezetben.

A Gépipari Technológiai Tudományos Intézetben fejlesztő-csoportvezetőként az IKARUS gyár termék és technológiai fejlesztésében működött közre, az akkor csúcstechnológiának számító AUTOCAD tervezőrendszer gyári bevezettetésével.

1985-től az MTA SZTAKI Gépipari Főosztályán kapott kutatói állást. A CAD technikák ipari bevezetésével, a technológiamenedzsment és a terméktervezés számítógépes szoftver megoldásait vitte át cégek használatába. A mesterséges intelligencia és a szimuláció területein végzett alkalmazott, ipari kutatásokat.

Több alkalommal kapott vendégkutatói, egyetemi előadói ösztöndíjakat, meghívásokat. Hosszabb időt töltött Olaszországban a Trentói Egyetemen a mesterséges intelligencia kutatása, majd a Dél-Koreai Seoul KIST intézetben a szimuláció és technológia-tervezés oktatása, valamint közös, csoport-alapú kutatás terén. Rövidebb időt töltött Új-Zélandon, a University of Waikato-n, Amerikában a Rensselaer Polytechnic Institute egyetemen és a Klagenfurti Egyetemen is.

A SZTAKI CIM Kutatólaboratóriumában elnyert több tucat európai projekt megvalósításában működött közre, folyamatosan rangos publikációkat írt. 1995-ben, 1999-ben, 2004-ben és 2016-ban is intézeti díjjal jutalmazták tevékenységét. A Gépipari Tudományos Egyesület szakmai díjjal ismerte el munkásságát. Kutatási eredményeit több mint 160, különböző nyelvű folyóiratcikkben, előadásban és tanulmányban közölte. Több nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának volt tagja. Az EU Keretprogramjaiban elismert, regisztrált szakértő volt.

Sokrétűen kapcsolódott a BME-hez. Alapítótagként szerepelt a korábbi Gépészeti Informatika Tanszéken, és éveken át aktívan dolgozott a Gépészkari Gyártástudomány- és Technológia Tanszéken oktatóként, doktori témavezetőként.

Kutatói sokszínűségének illusztrálására csak felsoroljuk azokat a kurrens, high-tech területeket, amelyekben kimagasló kutatói, oktatói, szerkesztői feladatokat látott el: műszaki megbízhatóság, berendezések műszaki színvonalának komplex értékelése, modellezése, vizsgálat-kiértékelési technikák, megbízhatóság-analízis, kiber-fizikai rendszerek és modellek, felhő-alapú, kapcsolt gyártórendszerek informatikája, interoperabilitási kritériumok, biztonság és megbízhatóság ipari informatikai megoldásokban a mesterséges intelligencia kapcsolatában, és az etikai kérdések tudományos megközelítése az MI valamint VR, AR ipari rendszerekben való megjelenésével. A sort még folytathatnánk.

Feleségével, Andreával a 9. házassági évfordulójuk idején születtek meg ikergyermekeik. Veronika diplomás gyógytornász, Botond a Bécsi Egyetemen negyedéves gépészhallgató. Felesége pedagógusi végzettsége és munkája mellett közgazdasági tanulmányokat is folytatott. Jelenleg gazdasági területen dolgozik.

István szabadidejét a család mellett legszívesebben a judoval töltötte. Ebben igazi kikapcsolódásra és feltöltődésre talált.

Töretlen akarása, a betegség legyőzéséért tett komoly, napi szintű erőfeszítései, az orvosai által adott rehabilitációs feladatok maximális teljesítése ellenére is a betegség legyőzte.

Pista egész életére igaz, hogy „a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”