Szederkényi Gábor

az MTA doktora DSc.
tudományos tanácsadó, kutató
Cím
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szobaszám
K 423
E-mail
szederkenyi.gabor@sztaki.hun-ren.hu
Telefon
+36 1 279 6101
Fax
+36 1 466 7503

Bemutatkozás

Szederkényi Gábor tudományos főmunkatársként dolgozik az SZTAKI-ban. PhD fokozatát a Veszprémi Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában szerezte nemlineáris folyamatrendszerek analízisének és irányításának témakörében. Kutatási témaköre nemlineáris dinamikus rendszerek analízise, identifikációja és irányítása, ahol kb. 35 referált nemzetközi folyóiratcikk és 80 konferenciacikk mellett egy nemzetközi kiadónál megjelent könyv társszerzője.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanáraként rendszerelmélettel és identifikációval kapcsolatos tantárgyakat oktat.

Beosztások

 • tudományos főmunkatárs, SZTAKI, Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratórium
 • egyetemi tanár, PPKE-ITK

Végzettség

 • MTA Doktora (műszaki tudomány), Magyar Tudományos Akadémia, 2013
 • PhD (informatika), Veszprémi Egyetem, 2002
 • okl. mérnök-informatikus, Veszprémi Egyetem, 1998

Kutatási területek

 • nemlineáris dinamikus rendszerek analízise és irányítása
 • dinamikus rendszerek paramétereinek becslése
 • dinamikus rendszerek hamiltoni leírása

Tagságok, megbízatások

 • IEEE Hungary Section, titkár (2010-)
 • PPKE Multidiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola, törzstag
 • MATCH Commun. Math. Comput. Chem., szerkesztőbizottsági tag
 • Journal of Industrial Engineering, szerkesztőbizottsági tag

Oktatási tevékenység

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar
  • Számítógéppel irányított rendszerek elmélete (BSc/MSc kurzus, 2 óra/hét, előadás)
  • Dinamikus rendszerek paramétereinek becslése (MSc kurzus, 2 óra/hét, előadás)
  • Robotika (BSc/MSc kurzus, 2 óra/hét, előadás)

Válogatott projektek

- OTKA NF 104706 (2012-2016) "Polinomiális rendszerek analízise és irányítása optimalizálási módszerek segítségével": A projekt célja új modell-analízis, identifikációs és szabályozótervezési eljárások kifejlesztése nemlineáris dinamikus rendszerekhez a kvázipolinomiális (QP) és determinisztikus kinetikus rendszerek speciális algebrai tulajdonságainak felhasználásával. Az optimalizációs módszereket fontos eszközként kívánjuk alkalmazni a felmerül? komplex algebrai feladatok megoldására.

Publikációs adatbázisok

Kiemelt publikációk

További publikációk