Soumelidis Alexandros

Ph.D.
tudományos főmunkatárs, kutató
Cím
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szobaszám
K 214
E-mail
alexandros.soumelidis@sztaki.hun-ren.hu
Telefon
+36 1 279 6226
Fax
+36 1 466 7483

Bemutatkozás

Soumelidis Alexandros tudományos főmunkatárs a Mérési és Irányítási Technológiák Csoport vezetője. Okleveles villamosmérnök, műszer- és méréstechnikai szakmérnök, végzettségét a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerezte. Doktori (PhD) fokozatát 2002-ben védte meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán. 2013-ban habilitált a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán Kutatási területei közé tartozik a jelek és rendszerek elmélete, a jelfeldolgozás, a jelreprezentációk elmélete, a rendszer-identifikáció és rendszermodellezés, továbbá mérési és irányítási rendszerek implementációs kérdései. Oktatási tevékenysége a méréstechnika, a jelfeldolgozás, a rendszermodellezés, identifikáció és irányítás területére koncentrál, különös tekintettel a mechatronikai rendszerekre. Tevékenysége három egyetemre terjed ki - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szent István Egyetem, Széchenyi István Egyetem, ahol egyetemi docensi illetve kutató professzori címet visel. Alkalmazási területek tekintetében érdeklődési körébe tartoznak az ipari, energetikai rendszerek, a közúti- és légijárművek, de tevékenysége során olyan területekre is elkalandozott, mint például az orvosi elektronika. Öt alkalommal nyerte el az MTA SZTAKI Intézeti Díját.

Beosztások

 • Csoportvezető, Mérési és Irányítási Technológiák Csoport
 • Tudományos főmunkatárs, MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium
 • Kutató professzor, Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutató Központ
 • Egyetemi docens, Szent István Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet
 • Címzetes egyetemi docens, BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

Végzettség

 • Dr. habil (informatikai tudományok), Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, 2013.
 • PhD (interdiszciplináris műszaki tudományok), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2002.
 • Műszer- és méréstechnikai szakmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1981.
 • Okl. villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1979.

Kutatási területek

 • Jelek és rendszerek elmélete, jelfeldolgozás, jelreprezentációk elmélete
 • Rendszer-identifikáció, rendszermodellezés
 • Mérési és irányítási rendszerek implementációs kérdései
 • Járműelektronika, jármű mérés- és irányítástechnika
 • Beágyazott számítástechnikai rendszerek alkalmazási kérdései

Tagságok, megbízatások

 • International Federation of Automatic Control (IFAC) "Technical Committee 4.2 on Mechatronics Systems" bizottsági tag
 • IEEE (Control Systems Society, Signal Processing Society,Sensors and Instrumentation Society) tag
 • NJSZT, MATE tag

Oktatási tevékenység

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar
  • Érzékelők és beavatkozók (BSc Mechatronikai Szakirány, 4 óra/hét)
  • Jármű méréstechnika és jelanalízis (MSc, 2 óra/hét, tavaszi félév)
 • Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar
  • Alkalmazott informatika (BSc+MSc, 3 óra/hét, őszi félév)
  • Mechatronikai rendszerek beágyazott irányítása (BSc+MSc, 3 óra/hét, tavaszi félév)

Válogatott projektek

 • Paksi Atomerőmű reaktor- és primerköri diagnosztikai rendszere (1993-1996)
  • Részvétel a diagnosztikai rendszer fejlesztésében, forgógép-diagnosztikai rendszer tervezése és realizálása.
 • Paksi Atomerőmű Reaktorvédelmi Rekonstrukció (1997-2003)
  • A reaktorvédelmi rendszer rekonstrukció folyamatának független szakértői felügyelete a tervezéstől az üzembe helyezésig.
 • Beágyazott mikroszámítógépeken alapuló Univerzális Tesztrendszer (UTS) tervezése és megvalósítása a Paksi Atomerőmű I-IV. blokkján üzemelő reaktorvédelmi rendszerek felügyeletére (2002-2006)
  • Az UTS rendszer a Paksi Atomerőmű I-IV. blokkján üzemelő reaktorvédelmi rendszer indítási és periodikus tesztjeinek megvalósítására szolgáló beépített rendszer. Digitális hálózati kommunikáción alapuló beágyazott mikroszámítógépes komponensekből áll. A rendszertervezés, a hardver és szoftver tervezés, a gyártóművi és helyszíni tesztek, valamint az üzembe helyezés felügyelete volt a Labor feladata. Az UTS rendszer a 2006-ban történt üzembe helyezése óta folyamatosan üzemel.
 • A szaruhártya új, nagypontosságú, a klinikai szemészeti gyakorlatban alkalmazható topográfiai vizsgálati módszereinek kidolgozása (2004-2007)
  • A pályázat célja egy a szemészeti diagnosztikában alkalmazásra kerülő új működési elvű, nagypontosságú szaruhártya-topográf optikai, méréstechnikai és szoftver-rendszerének kifejlesztése volt. A projekt MTA SZTAKI, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája, az ELTE Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszéke, és a CONTWARE Kft által alkotott konzorcium keretében zajlott. A realizáció alapját egy a tükröző felületek differenciálgeometriai tulajdonságainak felhasználásával alkotott felületrekonstrukciós algoritmus képezte. A projekt során kifejlesztett mérési elrendezés az ismert szaruhártya-topográfok hibáinak és hiányosságainak kiküszöbölését célozta meg. A projekt eredményeként kidolgozásra kerültek a felületrekonstrukciós algoritmusok, és kidolgozásra került több kísérleti elrendezés, amelyek - bizonyos technikai korlátokon belül - igazolták az elvek helyes voltát.
 • Újgenerációs vasúti csúszás- és perdülésgátló berendezés a fékhatásosság és a biztonság növelése érdekében (2004-2007)
  • A projekt a SZTAKI, a Knorr Bremse Magyarország Kft Vasúti Fejlesztési Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti Járművek Tanszéke által alkotott konzorcium keretében valósult meg. A Rendszer és Irányításelméleti Kutató Labor feladataként a projekten belül a fékezési folyamat modell alapú leírása, az információszerzés (érzékelés-mérés) folyamatainak elemzése, és új irányítási módszer kifejlesztése valósult meg.
 • Rendszerirányítás kommunikációs hálózatokon keresztül, a járműflotta kooperatív irányítási módszerei (2004-2008)
  • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen létrejött Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont (EJJT) keretein belül megvalósult projekt. Eredményeként a járműállapot meghatározását szolgáló érzékelő eszközök, az ezeken alapuló szenzorfúzió, valamint digitális hálózati kommunikáción alapuló kooperatív irányítási módszerek kutatása folyt.
 • Vezető nélküli légijárművek (UAV) irányítása (2008-2010)
  • MTA SZTAKI és a Minnesota Egyetem (USA) Repülési és Űrtechnológiai Intézete együttműködési projektje keretében megvalósításra került egy közös kísérleti teszt-platform, amely a fedélzeti mérő- és irányító rendszer fejlesztését segítette elő. A kutatás keretében pontosabb mérési eljárások kidolgozása, rendszermodellezés és identifikáció, valamint új irányítási módszerek kidolgozása zajlott le.
 • Nagy megbízhatóságú avionikai rendszer fejlesztése (2011-2012)
  • SZTAKI támogatású belső projekt keretében egy vezető nélküli légijármű nagy megbízhatóságú irányítórendszerének fejlesztése folyik beágyazott mikroszámítógépes komponensek és digitális hálózati kommunikáció alkalmazásával. A Mérési és Irányítási Technológiák csoport a rendszerarchitektúra kialakításában, továbbá a beavatkozó szervek irányítási rendszereinek, és az energiaellátás rendszerének fejlesztésében játszott vezető szerepet.
 • Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások (2012-)
  • A Széchenyi István Egyetemen létrejött Járműipari Kutató Központtal való együttműködés keretében a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV jelű projekthez csatlakozva folynak kutatások az elektromos járműhajtások, a jármű-elektronika és a jármű mérés- és irányítástechnika területén.

Publikációs adatbázisok

Kiemelt publikációk

További publikációk