Információkinyerés nagyméretű termelési adatbázisokból

 
 

Napjaink gyártórendszerei többnyire rendelkeznek mindazon érzékelőkkel és egyéb termelési adatszolgáltató összetevőkkel, melyek információt nyújthatnak az esetlegesen fellépő zavarok és változások felismeréséhez. A folyamatos adatgyűjtés a termelésinformatikai rendszerekben tárolt adatok mennyiségének robbanásszerű növekedését eredményezi. Ezek az adatok olyan tudást rejtenek magukban, amit érdemes kinyerni és hasznosítani, mind a termelési rendszerek tervezése, mind pedig azok működtetése során.

Sok esetben a teljes rendszer viselkedése, képességei, korlátai és egyéb jellemzői is kiolvashatók az adatokból, de a rendszer komplexitásából és a feldolgozáshoz szükséges technikák összetettségéből adódóan ez az információkinyerés viszonylag bonyolult folyamat. Laboratóriumunk ezen a területen nyújt segítséget és támogatást az alábbi tevékenységek, szolgáltatások formájában:

  • A vizsgálandó termelési problémák, feladatok, meghatározása és leírása;
  • A rendszer főbb jellemzőinek, működésének, viselkedésének elemzése;
  • Adatelemzés, a tárolt adatok és a gyártási folyamat közti kapcsolat meghatározása;
  • Információkinyerés, összefüggés-keresés termelési adatok között matematikai és mesterséges intelligencia módszerekkel;
  • Információ kiaknázás, a feltárt új információk visszacsatolása;
  • Validáció, visszamérés, a javasolt változtatások véglegesítése;
  • További javítási lehetőségek feltárása.

Részleg