Folyamatok és folyamatláncok modellezése és optimálása

 
 

A gyártási, termelési eljárások többsége nem egyetlen folyamatból áll, általában folyamatok sorozatát kell végrehajtani a megfelelő termék előállításához, így a működést folyamatláncok operatív végrehajtása biztosítja. Az erőforrásokat, termékeket, a termelési rendszer működését különböző paraméterekkel írjuk le, amelyek konkrét értékei jelzik, mérik az egyes folyamatok során végrehajtott lépéseket és/vagy azok eredményét. Egy adott termék gyártásának előrehaladtával paraméterek konkrét értékeit „viszi magával”, így a folyamatlánchoz egy konkrét adatfolyam is kapcsolódhat.

A gyártórendszerek folyamatait nem csak paraméterekkel, hanem a paraméterek között érvényes modellekkel is le kell tudnunk írni. Így biztosíthatjuk, hogy a termelést informatikai eszközökkel modellezni lehessen és olyan döntéstámogató rendszert építsünk ki, amely képes a folyamatláncok több-szempontú optimalizálására, esetleges kompromisszumok feltárására. A Laboratórium olyan saját fejlesztésű szoftver rendszert kínál, amelyben:

  • Döntés előkészítés és támogatás valósítható meg a valós kompromisszumok feltárásával;
  • Termelési folyamatláncok modellje építhető fel, meghatározhatók a folyamatok paraméterei és a kapcsolódó adatfolyam;
  • Külső modellek is integrálhatók, lehetővé téve a folyamatláncon belül érvényes fizikai, eljárásbeli, szabályzási összefüggések megjelenítését;
  • Optimalizálási célként rugalmasan jelölhetők ki az egyes paraméterek.

Részleg