A SZTAKI vezetésével elindult a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Kutatólaboratórium és az Autonóm Rendszerek Nemzeti Kutatólaboratórium

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken a  Pécsi Tudományegyetemen bejelentette 18 Nemzeti Laboratórium elindulását. A Nemzeti Laboratóriumok adott kutatási témában összefogják a kutatóintézeteket, egyetemeket és az ipari szereplőket. A Nemzeti Laboratóriumok közül kettőt is a SZTAKI vezet.

A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) célja Magyarország szerepének megerősítése a MI területén:

1.   Kiemelt alap és alkalmazott témák finanszírozása (publikációk, szabadalmak, létrejövő új ipari kapcsolatok, technológia transzfer).

2.   Hálózatos működés kialakítása, szinergiákra építés az egyes szereplők között, kompetenciák képviselete piaci és nemzetközi projektekben.

3.   Nemzetközi működésbe kapcsolás, összekapcsolt kutatói ökoszisztéma.

4.   Forrás multiplikáció, kockázatos vagy magas társadalmi hasznosságú kutatások.

5.   Koordináció a piaci és alkalmazási igények felé, demók és konferenciák szervezése.

Az MILAB kutatási programja összhangban van a 2020-2030 időszakra kijelölt Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájával, a Stratégiai kutatási elemeit valósítja meg. A Piaci, társadalmi, államigazgatási igények becsatornázását, irányok követését az MILAB Projektiroda a Mesterséges Intelligencia Koalícióval együttműködésben végzi, a stratégiában is lefektetett következő fő kutatási területeken:

  • Iparági kutatások: orvosi diagnosztikai és biometriai alkalmazások, agrár- és élelmiszeripar, közlekedés, gyártás és feldolgozóipar, távközlés.
  • A mesterséges intelligencia, a mélytanulás matematikai alapjainak kutatása.
  • Gépi látás, természetes nyelvfeldolgozás fejlesztése.
  • Személyes adatok védelmét biztosító adatfeldolgozó technológiák kutatása.

A 2020-ban induló Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumot a SZTAKI vezeti, ezen belül az alapkutatási témákat a Rényi Intézet koordinálja. A Laboratórium 10 egyetemi, kutatóhelyi és közigazgatási partnerrel indul.

Részletek a  Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium weboldalán

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium a mobilitással kapcsolatos kutatási feladatok hatékony és innovatív megoldását tűzi ki célul a hazai szakemberek, műszaki eszközök és releváns kutatási eredmények integrált felhasználásával, fókuszálva a közúti járművekre, légi járművekre és mobil robotokra. Tevékenysége a mobilitással összefüggésben lévő kutatásokra, a funkcionális és kooperatív működést demonstráló fejlesztésekre, a tudástranszfer megvalósítására, állami pályázati és ipari projektekre, valamint az oktatásra irányul. A projekt kapcsán létrejövő kutatási eredmények és know-how nemcsak segítik a hazai járműipar hozzáadott értékének növekedését, de az eredmények kommunikálása által az autonóm járművek társadalmi elfogadottságát is növelni fogják, az ipari cégek és kutatói közösség szorosabb összefogása által.

Érdekelt abban, hogy a szakmai hálózatához kapcsolódó akadémiai és ipari szereplők, mikro-, kis- és középvállalatok, valamint oktatási intézmények szerves részévé váljanak a hazai innovációs ökoszisztémának és növeljék hazánk versenyképességét. Az európai uniós kutatási és innovációs célkitűzésekkel összhangban a nyílt innováció, a nyitott tudomány és tudástranszfer, valamint a nyitás a világra, azaz a nemzetközi kooperáció megvalósítása elvek mentén határozza meg küldetését, jövőképét, valamint kutatás-fejlesztési feladatait.

A 2020-ban induló Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium vezetését a SZTAKI látja el, projektpartnerként két felsőoktatási intézmény, az SZE (Széchenyi István Egyetem) és a BME (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) vesz részt a projektben.